Komatsu potřebuju bagr

Pačejov na Klatovsku začne v září s dvouletou stavbou kanalizace za 113 mil.

Pačejov (Klatovsko) 3. července (ČTK) - Pačejov na Klatovsku začne v září s dvouletou stavbou kanalizace za 113 milionů korun. Do srpna 2023 vybuduje deset kilometrů kanalizace, dvě nové čistírny v Pačejově-nádraží a Pačejově-vsi a dvě čerpací stanice. Obec se 750 obyvateli, která stavbu intenzivně připravuje od roku 2015, už vybrala z 12 uchazečů dodavatele - firmu, která tam nedávno modernizovala nádraží. ČTK to řekl starosta Pačejova Jan Vavřička (Za rozvoj obce a regionu). Nová kanalizace podle něj výrazně zlevní platby za septiky a odpadní vodu.

"Jde o dvě stavby dohromady - nádraží a Velešice s Týřovicemi, ale soutěžilo se to jako jedna akce. Po dokončení budou odkanalizovány čtyři naše největší místní části s celkem 680 obyvateli a pak už budou zbývat jenom Strážovice," uvedl. Obec bude na akci čerpat úvěr 30 milionů korun, protože přislíbená národní dotace od Státní fond životního prostředí pokrývá jen 63 procent uznatelných nákladů. Kromě úvěru a dotace počítá s kofinancováním Plzeňského kraje ve výši deset milionů korun. Obec si na stavbu nastřádala jeden roční rozpočet, který je téměř 18 milionů korun. Díky konkurenci 12 soutěžitelů se dostala na 82 procent předpokládaných nákladů. Starosta doufal, že to bude ještě méně. Firmy už ale zřejmě promítly do nabídek značné zdražení stavebních materiálů v posledních měsících.

"Pro nás je to zásadní investice. Kanalizace je ve 21. století nutnost, abychom se mohli rozvíjet, dávno už měla být," uvedl Vavřička. Ne všichni lidé ji ale vítají. V obci je teď jen jedna malá čistička, na níž je napojeno jen 14 rodinných domků a čtyři byty. Ta se zruší a postaví se dvě nové. "Kvůli tomu, že oba Pačejovy (nádraží a ves) jsou z vršku do vršku, bude část kanalizace gravitační a část tlaková. Čerpací stanice, která se kvůli tomu musí postavit, projekt prodraží," řekl. Na kanalizaci se musí podle zákona připojit všechny domy, přípojku k hranici pozemku hradí obec.

Obyvatelé mají doteď jímky a septiky. Zbylí lidé mají přepady, takže se jim odpady z jímek a septiků vsakují do půdy a pitná voda pak vykazuje horší kvalitu se zbytky dusičnanů. Nová kanalizace podle starosty výrazně zlevní platby za odpadní vodu. Pokud by domky septiky poctivě vyvážely, tak by je to podle odhadů starosty mělo stát desetitisíce korun ročně (jeden vývoz na čističku stojí 4000 až 5000 Kč). Když by hradily dnešní stočné, které je v obci 40 Kč/m3, tak by je to přišlo zhruba na 5000 korun. Po dokončení stavby ale obec zdraží stočné tak o polovinu, protože do něj bude muset promítnout úroky z úvěru a provozní náklady čističek a čerpacích stanic.