Komatsu potřebu bagr

Osvětlení za korunu snižuje spotřebu elektřiny a zatížení obecní pokladny  

Plzeňský kraj - Projekt Osvětlení za korunu, který umožňuje obcím modernizovat veřejné osvětlení bez zatížení obecní pokladny, ušetřil za půldruhého roku od svého startu obcím v průměru 78 % elektrické energie a někde i více. Největší zájem o něj zatím měli právě na Plzeňsku (8 obcí) a Bruntálsku (6). Zájem o Osvětlení za korunu, které dodává společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, trvá i v letošním roce. Již dříve ho projevily i některé obce z Plzeňského kraje. Osvětlení za korunu tak bylo zrealizováno v Žihli, Horní Bělé a Všerubech (Plzeň-sever) a dále v Miříkově  a Stankově na Domažlicku, Běšinách a Pačejově na Klatovsku a ve Zbirohu na Rokycansku.

V rámci republiky energetici vyměnili v 38 obcích celkem 6 034 svítidel, jejichž souhrnná spotřeba se snížila z 2 189 MWh na 481 MWh, tedy o 78 procent. Nápad energetiků se stal hitem hlavně v menších obcích, kde starostové vzhledem k současné ekonomické situaci obrací každou korunu dvakrát. Díky nulovým pořizovacím nákladům mohou investovat do jiných potřebných věcí, zároveň ušetří na provozních nákladech.

Obce si totiž svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady na rekonstrukci osvětlení z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. „Po pěti až deseti letech pronájmu, kdy se staráme také o servis svítidel, přejde osvětlení do majetku obcí a ty pak budou samy profitovat z nižší spotřeby,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Rostislav Díža. Životnost dodávaných svítidel je 80 až 100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20 až 25 let.

V Žihli tak vyměnili za nové 213 svítidel s roční spotřebou 104,6 MWh elektrické energie, přičemž současná spotřeba činí jen 15,2 MWh. Miříkov má 47 nových lamp a původní spotřeba poklesla z 3,96 na 0,63 MWh ročně. V Běšinách bylo vyměněno 125 nasvětlovacích těles a také zde zaznamenali výraznou úsporu energie, neboť spotřeba poklesla ze 61 na necelých 10 MWh ročně. Horní Bělá má 85 nových svítidel a roční spotřeba zde klesla ze 32,5 na 8 MWh.  Nejvíce svítidel, a to 483 bylo vyměněno ve Staňkově, což  nyní obnáší současnou roční spotřebu 32,6 MWh oproti předchozím 210 MWh. V Pačejově pak klesla roční spotřeba ze 47 na zhruba 12 MWh, a to po výměně 140 svítidel. Z 96 na necelých 21 MW; to je pro změnu úspora ve Všerubech, kde nahradili novými 277 původních lam pouličního osvětlení. Výrazně ušetří i ve Zbirohu, jelikož zde poklesla spotřeba ze 149 na 26 MWh. Vyměněno bylo 365 svítidel.

Zajímavá je také technická stránka investice. Ve většině malých obcí dosluhují výbojková svítidla se sodíkovými zdroji, které jsou nákladná na provoz, osvětlují celé okolí a zároveň mají nižší účinnost a zkreslují barvy. Naopak moderní LED svítidla, která energetici instalují, svítí přímo jen tam, kde je to potřeba, a navíc se intenzita jejich svícení dá regulovat, například v noci v době nižší intenzity dopravy, až na 50 procent původního příkonu, což opět snižuje náklady. „V některých obcích, které si nové veřejné osvětlení pořídily, klesla spotřeba elektrické energie dokonce více než o 80 procent, a to bez nutnosti počáteční investice,“ upřesnil Rostislav Díža.

Sečteno a zprůměrováno: roční úspora činí u výše uvedených obcí  zhruba 81,2 procenta. V Žihli se ovšem fakticky dostali na 85,5 procenta a v dalších třech obcích přesáhli hranici 84 procent.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy