Cime 2 kvartál 2024

Ostravský obvod Poruba chystá proměnu náměstí Vítězslava Nováka

Ostrava 30. června (ČTK) - Ostravský městský obvod Poruba chystá na příští rok proměnu náměstí Vítězslava Nováka. Projektanti do svého návrhu zapracovali také podněty obyvatel, které vzešly z veřejného projednávání. Projekt řeší nejen samotné území, ale také dvě plochy mezi ním a Porubskou ulici, řekl ČTK mluvčí radnice Martin Otipka.

"Před několika lety jsme si nechali udělat koncepční studii I. stavebního obvodu a postupně se snažíme poznatky z ní aplikovat do praxe. Náměstí s blízkým okolím v ní hraje důležitou roli a jsem ráda, že lidem můžeme představit návrh projektu, který chce místo zkultivovat, ale rozhodně ho nebude radikálně měnit. Chceme podpořit to, co funguje, a doplnit to, co chybí," uvedla místostarostka Petra Brodová (ANO).

V lokalitě se počítá například se vznikem parkoviště s více než 40 parkovacími místy, které doporučila i koncepční studie, nebo výsadbou stromů. Vysazená nižší zeleň má odclonit parkoviště od přilehlých domů, a současně nestínit do oken. Přes 20 parkovacích míst vznikne i u výjezdu z náměstí směrem k Porubské ulici.

"Opraveny budou veškeré komunikace, to znamená chodníky i cesty. Stávající trasy doplní dvě úhlopříčné stezky z nášlapných kamenů a doplněna bude i výsadba. Vozovka bude rozšířena směrem k domům, a to tak, aby splňovala veškeré normy a požadavky na průjezd včetně techniky integrovaného záchranného systému. Tak bude možné legalizovat parkovací místa, na kterých dnes lidé parkují, ale neměli by. Celé území náměstí bude po dopravní stránce obytnou zónou," uvedla Brodová.

Park, který je součástí upravované plochy, je významný krajinný prvek, což neumožňuje žádné výraznější zásahy. "Vztahuje se na něj vyšší ochrana zeleně, nemohou se tam pokládat žádné nové sítě a například kolem stromů je třímetrové ochranné pásmo, které musí zůstat volné," vysvětlil Otipka. V místě se proto počítá jen s kácením čtyř stromů, které jsou ve špatném stavu. U dalších stromů a keřů se počítá s ořezem. "Pokud bude zásah proveden dobře, park prosvětlí. Všude, i ke vstupům k domům, se budou vysazovat nové záhony květin. Cílem je, aby místo bylo barevné a v průběhu roku se měnilo,“ řekla krajinářská architektka Magda Cigánková.

Projekt chce obvod definitivně dokončit v řádu několika týdnů a do konce roku získat stavební povolení. Příští rok by pak mohla začít proměna území. "Projekt je rozdělen do několika etap, jejichž pořadí není závazně dáno. Nicméně logické by nám přišlo nejprve postavit nové parkoviště, aby ve chvíli, kdy začneme s úpravami samotného náměstí a lidé tam nebudou moci vůbec parkovat, byla k dispozici alespoň nějaká možnost parkování,“ doplnila Brodová.