Komatsu potřebu bagr

Ostrava se odvolala proti nesouhlasu se stavbou Severního spoje

Ostrava 2. prosince (ČTK) - Město Ostrava podalo odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, který zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu takzvaného Severního spoje. Silnice má odlehčit dopravě v západní části města. Ostrava se závěry krajského úřadu nesouhlasí. Rozhodnutí považuje za nesprávné a v rozporu s právními předpisy. Novináře o tom dnes informovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"Zamítnutí žádosti odůvodnil olomoucký úřad tím, že předložený záměr, dle jeho soudu, nesplňuje požadavky stavebního zákona. Podle Ostravy však zmíněnému rozhodnutí předcházelo řízení, v jehož průběhu došlo k vadám, které mohly mít vliv na jeho správnost a zákonnost. Město například nesouhlasí s postupem stavebního úřadu, který v rozhodnutí přiznal, že rozhodoval na základě nezjištěného stavu věci, což správní řád nepřipouští," uvedla mluvčí.

Dodala, že město také zpochybňuje postup stavebního úřadu v případě posuzování namítané kvality prostředí. "Stavební úřad disponuje podklady, ze kterých je tento stav zřejmý. Podobných pochybení je v rozhodnutí více. S ohledem na tyto skutečnosti jsou dány důvody pro zrušení předmětného rozhodnutí odvolacím správním orgánem a vrácení věci zpět stavebnímu úřadu k novému projednání," řekla Pokorná.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podalo město Ostrava zastoupené společností Dopravoprojekt Ostrava před dvěma lety. Krajský úřad, který pověřilo ministerstvo pro místní rozvoj, ale žádost o umístění stavby zamítl. K řízení obdržel řadu námitek. Podávali je například obyvatelé domu v Martinově, kolem nějž má silnice vést a v jehož blízkosti mají vzniknout i neprůhledné protihlukové zábrany. Obávají se toho, že se jim výrazně zhorší kvalita bydlení. Silnice má vzniknout v území, které je už nyní výrazně zatíženo hlukem, na což upozornili účastníci řízení.

O stavbě Severního spoje se v Ostravě mluví už řadu let. Silnice, která má propojit centrum města s Porubou, by měla odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné a zároveň umožnit přímé napojení obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Silnice by měla být dlouhá přes čtyři kilometry. Už před lety byl dokončen první úsek, který propojil Mariánskohorskou ulici s mimoúrovňovou křižovatkou na D1 a slouží jako dálniční přivaděč.

"Jedná se o klíčovou stavbu zásadní dopravní infrastruktury města, která má být povolována podle zákona o urychlení výstavby. Z důvodu minimalizace případné podjatosti vede povolovací řízení stavební úřad Olomouckého kraje. Odvolání města bude řešit příslušné ministerstvo, jehož rozhodnutí lze očekávat v následujících měsících," doplnila Pokorná.

V roce 2014 se náklady na stavbu Severního spoje odhadovaly na 1,4 miliardy korun. Jeho dostavbu uváděli jako jednu z priorit lídři politických uskupení napříč politickým spektrem před komunálními volbami v roce 2018 i letos. "Zasadíme se o realizaci dlouhodobě připravovaných zásadních dopravních staveb Severní spoj, Prodloužená Místecká, další přemostění Odry a další," uvedl například letos v červenci primátor Tomáš Macura (ANO).