Komatsu potřebu bagr

Ostrava přispěje na opravy významných staveb a památek

Ostrava (ČTK) - Město Ostrava podpoří 5,5 milionu korun rekonstrukci 11 významných staveb či památek. Dotaci obdrží vlastníci nemovitostí, kteří musí opravu objektů dokončit nejpozději do konce června příštího roku. Dotace schválili zastupitelé na svém dnešním zasedání.

"Finance města pomohou k rekonstrukcím historicky a architektonicky významných staveb, jež mají pro město nezanedbatelný význam nebo spoluvytváří obraz města. Tradiční podpora města napomáhá dlouhodobě vlastníkům cenných staveb k jejich obnově, a v některých případech i k jejich záchraně," uvedla náměstkyně primátora Hana Tichánková (ANO). Dodala, že město peníze na obnovu významných staveb a památek poskytuje od roku 2009.

Zájemci mohli předkládat žádosti o dotaci ve dvou výzvách Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb. Do výzvy městské domy a industriální dědictví bylo doručeno 13 žádostí, na výzvu sakrální stavby reagovalo deset žadatelů. Celkem vlastníci chtěli téměř 17 milionů korun.

Město přispívá na záchranu objektů maximálně polovinou uznatelných nákladů, zbylé náklady hradí majitel stavby. Na obnovu městských a industriálních staveb mohli zájemci získat v programu částku od 50.000 do 1,5 milionu korun na jeden projekt. Na sakrální památky to bylo od 50.000 až po půl milionu korun.

Dotace napomohou například s renovací fasády domu na Hlavní třídě v městské památkové zóně Poruba. Obnovy se dočká také dům v centru města v ulici 28. října, postavený v letech 1920 až 1930 ve stylu art deco. Pokračovat bude další etapa opravy kulturní památky U-Haus v městské památkové zóně Vítkovice. Repase oken čeká Vítkovický zámek, který je kulturní památkou. Ze sakrálních objektů se bude opravovat například kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové, kde se počítá s obnovou impregnačního nátěru. Opravovat se ale začne i hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích.