husqvarna

Ostrava podpoří 150 miliony výstavbu Černé kostky, sídla vědecké knihovny

Ostrava 22. června (ČTK) - Město Ostrava podpoří 150 miliony korun výstavbu takzvané Černé kostky, která má být novým sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny. Poskytnutí dotace kraji vychází z memoranda z roku 2018, které město uzavřelo s krajem a ministerstvem kultury. O podpoře dnes rozhodli městští zastupitelé.

"Velmi vítáme, že ke své realizaci konečně spěje dlouho odkládaný projekt nové Moravskoslezské vědecké knihovny, a ta po mnoha desetiletích opustí své provizorní a jen málo důstojné prostory. Připomeňme, že původní návrh architektů (Ladislava) Kuby a (Tomáše) Pilaře vzešlý z architektonické soutěže pochází z roku 2004. Svým pojetím je stále nadčasový, jakkoliv musel být s ohledem na vývoj technologií i knihovnictví významně přepracován. Věřím, že nová knihovna jako centrum vzdělanosti a digitalizace bude mít přesah mimo Ostravu i samotný kraj," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

O vzniku nového zázemí pro vědeckou knihovnu se v krajské metropoli hovoří už řadu let. Vědecká knihovna od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících najatých prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice. V roce 2019 se ale vedení kraje rozhodlo, že nechá aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům

"Moravskoslezský kraj trpí odlivem mladých mozků. Aby to změnil, musí mladým vzdělaným lidem nabídnout dostatečně lákavé životní a pracovní podmínky. Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jako atraktivní místo, kde by se studenti a zástupci firem mohli setkávat a diskutovat o odborných profesních tématech, by k tomu mohla pomoci," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Připomněl, že jde o finančně náročný projekt.

Aktuálně se náklady na výstavbu pohybují okolo dvou miliard korun a stavba je plánována v letech 2023 až 2027. Nová knihovna má být moderní vzdělávací institucí, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví. Kromě digitalizace aktuálního knihovnického fondu tam budou vytvořeny a následně veřejnosti zpřístupněny také digitalizované dokumenty a artefakty regionálních knihoven, muzeí a galerií v kraji.

Moravskoslezskou vědeckou knihovnu denně navštíví přibližně 900 lidí. Její prostory jsou ale pro tak vysoký počet návštěvníků nevyhovující. Problémem je také vlhkost v suterénních skladech. Naplněna byla i kapacita pro knihovnický fond a další publikace se tak musí umisťovat mimo budovu Nové radnice.

Podobně jako dnes městští zastupitelé podpořili kraj při výstavbě knihovny, schválili krajští zastupitelé městu v minulém týdnu podporu na výstavbu koncertního sálu. Krajští zastupitelé souhlasili s podporou 300 milionů korun. Někteří opoziční zastupitelé dnes poukazovali na to, že příspěvek kraje na výstavbu koncertního sálu by měl být vyšší, protože bude sloužit nejen lidem z Ostravy. Město chce podle primátora s krajem dále jednat o možném navýšení podpory.