Komatsu potřebuju bagr

Ostrava hledá zhotovitele úprav břehu Ostravice a jeho propojení s nábřežím

Ostrava (ČTK) - Město Ostrava hledá zhotovitele druhé etapy úprav levého břehu řeky Ostravice a jeho propojení s Havlíčkovým nábřežím. Pokračující úpravy vycházejí z původního projektu revitalizace okolí řeky v centru města. Cílem projektu je proměna lokality ve vyhledávaný veřejný prostor, řekla ČTK mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"První etapu revitalizace levého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Na Karolině a Střelniční ulicí, která rovněž souvisela s dostavbou přilehlého univerzitního kampusu, máme zdárně za sebou. Ta byla určena hlavně k výstavbě nových chodníků, relaxačního schodiště, sadovým úpravám a pořízení nového mobiliáře,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak).

Chystaná druhá etapa má především řešit dopravní situaci. "Chceme proměnit zdejší obslužnou komunikaci v komfortní zónu pro cyklisty a chodce takovým způsobem, který propojí univerzitní kampus s odpočinkovou oblastí kolem řeky," vysvětlil Riger.

Obě stavby na sebe bezprostředně navazují, a zhotovitel by je tak měl vzájemně časově koordinovat. "Jde o spojení dvou investičních akcí, tedy revitalizace nábřeží řeky Ostravice za výstavištěm Černá louka s úpravami pěších tras na Havlíčkově nábřeží v souběhu s cyklostezkou mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou," uvedla mluvčí.

Samotné propojení obou míst, které má fungovat jako hlavní komunikace, je řešeno jako větvení křižovatky s cestou vedoucí do areálu Černé louky. "Vyvedení cyklostezky je zamýšleno coby čtvrté rameno křižovatky. Z dlouhodobějšího hlediska usilujeme o vznik pohodlného cyklistického a pěšího spojení z centra města okolo mostu Miloše Sýkory a kampusu až do Dolních Vítkovic," doplnil Riger.

Zhotovitel bude muset postupovat podle dvou projektových návrhů. Město předpokládá, že náklady na obě stavby by měly dosáhnout téměř 55 milionů korun bez DPH. Úprava prostoru by měla trvat zhruba rok. Zájemci mohou své nabídky podávat do 8. března. Zadávací dokumentace k zakázce, včetně příloh, je dostupná na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/678634.