Komatsu potřebuju Bagr

OSN: Na planetě se každý rok vytěží 50 miliard tun písku, pravidla jsou nutná

Ženeva 26. dubna (ČTK) - Na planetě se každý rok vytěží až 50 miliard tun písku a štěrkopísku, což by stačilo na postavení 27 metrů vysoké a stejně široké zdi obepínající celou Zemi. Písek je tak nejvíce využívanou surovinu hned po vodě, státy ho ale nepovažují za strategickou surovinu a většinou téměř nedohlížejí na jeho těžbu a nesledují její dopady na životní prostředí. Ve své nové zprávě na to upozornil program OSN pro životní prostředí (UNEP).

Písek a štěrk jsou nepostradatelné ve stavebnictví - třeba při výrobě betonu a asfaltu, ale také ve sklářském průmyslu - a jeho těžba se za poslední dvě desetiletí ztrojnásobila. Nyní se každý den vytěží tolik písku, že na každého obyvatele planety připadá 18 kilogramů.

"Naším cílem je, abychom začali písek vnímat jako komoditu a materiál stejně jako další nerostné suroviny a zdroje včetně vody, ropy nebo plynu. Tam funguje regulace na místní i mezinárodní úrovni, což... u písku zcela chybí," domnívá se jeden z autorů zprávy Chris Hackney z univerzity v Newcastlu.

Podle UNEP může mít neregulovaná těžba písku a štěrku ničivé dopady na životní prostředí - mimo jiné snižuje odolnost prostředí proti přírodním katastrofám jako jsou povodně, zvyšuje riziko eroze, ohrožuje biodiverzitu a ničí vodní zdroje.

Zvlášť problematická je podle UNEP těžba písku na mořském pobřeží a na březích řek, protože může vést k zasolení sladkovodních zdrojů, nevratným změnám v ekosystémech a ohrozit živobytí milionů lidí, kteří závisejí například na zemědělství, rybářství nebo turistickém ruchu.

OSN vyzývá, aby země věnovaly těžbě písku větší pozornost, nastavily přísnější pravidla a pečlivě sledovaly její ekologické aspekty. Podle úřadu to bude stále důležitější, protože spotřeba písku v budoucnu výrazně poroste. Počet lidí na zeměkouli se podle odhadů do roku 2050 zvýší na deset miliard a 70 procent z nich bude žít v městských aglomeracích, což zvýší tlak na stavebnictví.

Už nyní je spotřeba písku velmi nevyrovnaná, asi 52 až 56 procent spotřeby připadá na Čínu.