Cime 2 kvartál 2024

Organizace žádají vládu, aby podpořila účast veřejnosti v povolování staveb

Praha 26. října (ČTK) - Dvě desítky nevládních organizací žádají, aby v novele stavebního zákona a v novém zákoně o jednotném enviromentálním stanovisku zůstala možnost účasti veřejnosti v řízeních o povolování staveb. Signatáři v dopisu, adresovaném premiérovi Petru Fialovi (ODS), vyzvali vládu k podpoře původního návrhu ministerstva životního prostředí. Ten dovoluje spolkům připomínkovat dopady staveb na přírodu a životní prostředí, uvedli dnes zástupci Zeleného kruhu, který sdružuje ekologické organizace v Česku a dopis zaštituje. Návrhy obou zákonů má vláda projednat ve čtvrtek.

Podle organizací se rozpor mezi MŽP a ministerstvy průmyslu a obchodu (MPO) a dopravy (MD) týká zákona o ochraně přírody a krajiny, který by nový stavební zákon pozměnil.

"Varianta navržená MŽP přiznává spolkům právo vyjadřovat se například ke kácení stromů nebo záborům zelených ploch v souvislosti s výstavbou. Varianta prosazovaná zejména ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy má vyloučit veřejnost i z těch řízení, kterých se dnes podle účinného zákona účastnit může. Zejména se jedná o řízení o povolení výjimek ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů," stojí v dopisu.

Jako argument k zachování účasti spolků v řízeních signatáři zmínili to, že veřejnost má na základě evropské legislativy garantováno právo podat proti pravomocnému povolení, které ovlivňuje životní prostředí, žalobu, aniž by byla účastníkem předchozího řízení. "Soud na případná pochybení správních úřadů ale může reagovat pouze zrušením povolení, vydat nové a lepší soud nemůže. Tento postup vede k výrazným zásahům do právní jistoty zejména investora, a je z pohledu všech účastníků nejméně výhodný," stojí v dopisu.

Autoři dopisu také zdůraznili, že současná vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že podpoří zapojení veřejnosti a její seznámení s investorskými záměry, "aniž by to řízení zdržovalo". Přístup MPO a MD je podle nich s tímto slibem v rozporu.

Dalším důvodem k podpoře návrhu MŽP je podle signatářů potřeba veřejné kontroly rozhodování správních úřadů. V dopisu také uvedli, že po čtyřech letech od právní úpravy, která účast veřejnosti ve stavebních řízeních radikálně omezila, je zřejmé, že se výstavba nezrychlila. "Také počet případů řešených v odvoláních se podle statistik ministerstva pro místní rozvoj nezměnil. Ministerstva nemají svůj požadavek na vyloučení veřejnosti opřen o žádná data či analýzy. Stejně tak veřejná správa stále nemá analýzu důvodů, proč stavební úřady nerespektují při rozhodování zákonem stanovené lhůty," stojí v dopisu.

Mezi signatáři dopisu jsou mimo jiné ekologické organizace Arnika, Děti Země, Greenpeace, Hnutí Duha, Calla, Nadace na ochranu zvířat či expertní organizace Frank Bold a Hnutí Brontosaurus.