Cime 3 kvartal 2024

Operační středisko Malovanka začne řídit pražskou dopravu v roce 2025

Praha 25. května (ČTK) - Operační středisko Malovanka začne řídit pražskou dopravu v roce 2025. Zázemí tam najdou dopravní inženýři, dispečeři a policisté, kteří řídí provoz. Bude tam také záložní středisko krizového štábu hlavního města a v mimořádných situacích i dopravní podnik (DPP). Hotova je hrubá stavba. Novinářům to dnes řekli primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) a zástupci Technické správy komunikací (TSK) a sdružení Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku, kteří stavbu za 629,5 milionu Kč dokončí.

"V budoucnu sem bude napojeno všech asi 600 křižovatek ve správě TSK, zároveň sem budou napojena všechna čidla, která na komunikacích máme, a tím pádem nám to umožní co nejbezpečnější a nejefektivnější řízení dopravy," řekl Scheinherr. Řízeny budou z Malovanky také všechny tunely a vzniknou školicí prostory pro dispečery s novými trenažéry.

Doprava ve městě v současnosti není řízena z jednoho místa. Dopravní dispečink sídlí v ulici Na Bojišt v Praze 2 a tunely jsou řízeny ze Strahova, kde byly prostory navíc původně určeny pro řízení pouze Strahovského tunelu. "Z hlediska řízení dopravy jsou prostory Na Bojišti nedostatečné. Je to také impuls pro obnovení technologie, která je zastaralá," řekl Scheinherr.

Budova stojí severně od Bělohorské ulice mezi hotelem Pyramida a ulicemi Na Malovance a Patočkova. Jde o železobetonový monolitický sloupový skelet rozdělený na dvě části. V části A jsou jedno nadzemní a tři podzemní podlaží, uvnitř budou sály ústředen TSK, středisko odboru krizového řízení magistrátu a administrativní a sociální prostory. V části B bude dvoupodlažní podzemní parkoviště a dieselagregát.Na střeše budovy B bude zeleň a fontána.

Konsorcium firem budovu převzalo letos v dubnu a zahájilo její pasportizaci, neboť stavbu někdejší vedení Prahy v roce 2016 zastavilo a zakonzervována byla v roce 2018. Odborníci prohlížení stav budovy včetně střechy a obvodových plášťů. "Konkrétní výstupy ještě nemáme, ale nosné konstrukce jsou v dobrém stavu a určitě najdeme asi nějaké věci, které vlivem počasí zdegradovaly, ale nebude to nic zásadního," řekl Jan Šlajs z firmy MetrostavDIZ. Poničena byla například okna.

V současné době je dokončena hrubá stavba. "Zahájili jsme některé práce, vyzdívky, nové prostupy, dokončujeme vyšší stupeň realizační dokumentace, podle které pak stavba bude realizována, a uzavíráme smlouvy s klíčovými dodavateli," řekl Šlajs.

Výstavba dispečinku na Malovance byla spojena se stavbou tunelového komplexu Blanka, který začal být budován v roce 2007. Jeho stavbu provázela řada problémů včetně tří propadů půdy. Ve zkušebním režimu zahájil provoz 19. září 2015 a zkolaudován byl až v roce 2019. Tvoří jej tři tunely, kterými denně projedou desítky tisíc vozidel.