husqvarna

Olomoucký kraj zprovoznil web o chystané digitální technické mapě

Olomouc (ČTK) - Olomoucký kraj zprovoznil internetové stránky s informacemi o chystané digitální technické mapě regionu, na které odborníci pracují už déle než rok. Digitální mapa výrazně zrychlí a zjednoduší povolování nových staveb. ČTK to sdělil krajský radní Petr Lysek (Piráti a STAN). Digitální technickou mapu chystají ve spolupráci s úřady na základě novely zeměměřického zákona i další kraje České republiky. Mapa se skládá ze základní prostorové situace, tedy podrobného polohopisu, a dopravní a technické infrastruktury.

Digitální technická mapa bude obsahovat databázi zejména s informacemi o dopravní a technické infrastruktuře na území Olomouckého kraje, uložena bude v novém informačním systému. Úředníci, stavbaři, ale také města, obce nebo firmy v této databázi naleznou technické, ekonomické a funkční informace o objektech v regionu. "Digitální technická mapa nabídne na jednom místě spoustu informací, které dnes lidé musí složitě hledat jinde. Například u správců jednotlivých inženýrských sítí," uvedl Lysek.

Datová část projektu už v Olomouckém kraji podle Lyska finišuje, práce na pořízení informačního systému pokračují a zároveň úřady připravují druhou vlnu dotací na rozšíření datové základny. Olomoucký kraj proto spustil webové stránky, aby zájemci o tuto databázi získali už nyní všechny potřebné informace o projektu. Internetové stránky podle Lyska využijí zejména města, obce, provozovatelé inženýrských sítí či investoři, kteří budou muset do systému zadávat povinné informace.

Výhodou digitální technické mapy bude podle Lyska průběžná aktualizace dat. "Zrychlí se povolování staveb a naopak dojde ke snížení byrokratické zátěže," podotkl Lysek. Digitální technická mapa Olomouckého kraje vznikala pomocí různých metod sběru dat. Pořízeny byly například letecké měřicí snímky i mobilní mapování. Důležitou roli podle Lyska sehráli samotní geodeti, kteří museli doměřit objekty v náročněji členěném terénu či najít vybrané inženýrské sítě pod zemí.