husqvarna

Olomouc chystá další etapu protipovodňových opatření na řece Moravě

Olomouc 24. června (ČTK) - Olomoucká radnice připravuje další etapu protipovodňových opatření na řece Moravě, jejichž stavba by podle odborníků mohla začít do pěti let. Nová protipovodňová opatření jsou plánována na území s památkovou ochranou, dotýkají se Klášterního Hradiska a navazujících obytných oblastí. "Po dokončení této etapy bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná," sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Michal Folta.

Chystaná třetí etapa protipovodňových opatření počítá se snížením levobřežní terasy podél řeky Moravy, zvýšením hrází u Klášterního Hradiska zhruba o metr a doplněním zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Vybudována má být uzavírací hráz podél místní komunikace z Černovíru do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka. Stavbaři zároveň zvýší levobřežní hráze u Černovíru postavené po povodni z roku 2006.

Stavba třetí etapy je podmíněna přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské. "Bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy," uvedl primátor Miroslav Žbánek (ANO), podle kterého radnice v souvislosti s touto etapou hodlá vypsat architektonickou soutěž na úpravy v okolí řeky.

Stavbaři nyní v centru města dokončují stavba druhé etapy protipovodňových opatření, která zahrnuje vybudování dvou nových mostů v Komenského a Masarykově ulici. První etapa v centru města nahradila v roce 2007 nevyhovující most u plynárny dvěma novými mosty a vybudovala obtokové rameno. Na ni po proudu Moravy navázala druhá etapa, která rozšířila prostory kolem řeky. Jejím přímým pokračováním je čtvrtá etapa na Nových Sadech, která byla rozdělena na dvě části. První část je v povolovací fázi, druhá v projektové přípravě. Důvodem předřazení čtvrté etapy před třetí etapu byla podle Folty její jednodušší příprava

"Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem 650 metrů krychlových za sekundu. To je množství, které odpovídá 380leté vodě," podotkla Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta.