Komatsu potřebuju Bagr

Odzimování hrubé stavby: Zásadní je kontrola stavu materiálu a řádné vyschnutí zdiva

Milan Rotek, vedoucí produktových specialistů Wienerberger    

České Budějovice, 26. března 2024: Jaro už přichází a zima je na odchodu. Pro stavebníky je to ten správný čas navrácení do práce na hrubých stavbách. Při takzvaném odzimování je na prvním místě kontrola objektu a nářadí, především případné poškození zabudovaných a uskladněných stavebních materiálů vodou, UV zářením nebo vandaly. Poté, nebo souběžně by se měl zkontrolovat stav konstrukce. Pokud byla stavba před prvními mrazy řádně zazimována, tedy vrchní hrana zdiva zakryta asfaltovým pásem nebo tvrdší fólií a zároveň byly použity impregnované soklové cihly, měla by být téměř připravena pro navazující práce.

I když byla letošní zima vcelku mírná, několik cyklů mrazů stejně proběhlo. A právě časté střídaní plusových a minusových teplot poškozuje materiál. Pokud nám stavba vymrzne, není se čeho obávat, když tam není hodně vody. Ta se při změně skupenství v led rozpíná, a tím může materiál poškodit. Cihla i další stavební výrobky jsou sice připraveny na to, aby několik těchto cyklů vydržely, ale zrovna v Česku nemáme moc výhodné podmínky. Nemusí se totiž jednat ani o extrémní mrazy, stačí když nám v noci teplota klesne pod 0 °C a přes den zase vystoupá do plusových teplot. Hned máme během jednoho zimního dne cyklus zmražení. 

Pokud se u první řady zdiva nepoužije impregnovaná soklová cihla, může zdivo lehce nasáknout vodu z kaluže, která se vytvoří na základové desce. Následně mohou cihly v průběhu mrazivých dnů popraskat. U robustní vatové cihly Porotherm T Profi lze při nevhodném zazimování zaznamenat i odprýsknutí čela cihly vlivem působení mrazu a ledu. Poškozené místo lze ale vcelku jednoduše opravit. Nejprve se musí volné střepy cihly odstranit, dalším krokem je poškozené místo zbavit prachu vymetením a následně po navlhčení zahodit termoizolační maltou Porotherm Profi Thermo-UNI. Což je zakládací termoizolační malta, která má podobný součinitel tepelné vodivosti jako cihelný střep. To znamená, že pokud se cihelný střep nahradí touto maltou, nedochází ke zhoršení vlastností cihelného zdiva, jako v případě použití jiných nevhodných materiálů, například tenkovrstvých malt, lepících hmot a montážních pěn, které nejsou určeny k lokálnímu vyspravení keramických bloků.

Další zdění po zimě, kdy je zdivo vlhčí, může být naopak výhodou pro tvrdnutí lepidel a malt. Lze říci, že pro pokračování nebo zahájení zdění je to ideální období, než nastanou vysoké teploty a stavebníci budou bojovat s rychlým vysycháním spojovacího materiálu. Pokud je hrubá stavba už ve finální fázi a zbývá pouze aplikace omítek, je nutné si ověřit vlhkost zdiva, která by měla být pod 5 hmotnostních procent vlhkosti (lze změřit vlhkoměrem). Pokud je ve stavbě stále příliš vody, je potřeba ji nechat ještě s jarním sluncem vyvětrat. Uspěchané realizace následně řeší vady, které za to nestojí.