Cime 2 kvartál 2024

Odstraňování nelegálních poutačů by mohlo být snazší, schválila to Sněmovna

Praha (ČTK) - Odstraňování nelegálních reklamních poutačů od silnic by mohlo být jednodušší. Na starosti by ho měli mít vlastníci nebo správci komunikací. Počítá s tím pozměňovací návrh, který dnes poslanci vložili do novely zákona o pozemních komunikacích. Vládní novela především transformuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z příspěvkové organizace na státní podnik. Cílem transformace je podle vlády účinnější prověrka finančních toků a také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby ŘSD jako státní podnik mohlo lépe platit svoje odborníky. "Zákon opravdu přináší do správy státních silnic a dálnic významný pozitivní posun," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

S pozměňovacím návrhem ohledně billboardů přišel poslanec STAN Ondřej Lochman. Jeho návrh počítá s tím, že pokud vlastník nebo správce komunikace zjistí, že se u komunikace objevilo reklamní zařízení, obrátí se na příslušný úřad s dotazem, zda je povoleno. Pokud povoleno není, bude mít povinnost ho odstranit. Vlastníka pak bude muset informovat například na internetu a poutač bude skladovat až tři roky na náklady vlastníka. Pokud si ho vlastník nevyzvedne, nechá nelegální poutač sešrotovat. Místopředseda hospodářského výboru a stínový ministr dopravy hnutí ANO Martin Kolovratník označil tento postup za jednoznačně správnou cestu.

Vrchní ředitel sekce legislativní ministerstva dopravy Jakub Kopřiva již dříve řekl v hospodářském výboru, že návrh z odstraňování nepovolených poutačů vypouští správní řízení, které je komplikované hlavně kvůli doručování různých výzev vlastníkům. Navíc se vlastníci mohou změnit nebo mohou sídlit v zahraničí, kam se jim musí doručovat korespondence. Komplikované je podle něj odstraňování různých mobilních reklamních zařízení, která vlastník posune o několik metrů a proces může začít znova, popsal již dříve.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od září 2017. Majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Od září 2017, kdy začal platit zákaz poutačů v ochranném pásmu, se jich do konce listopadu 2019 podařilo odstranit 2237.

Sněmovna podpořila i návrh Stanislava Blahy (ODS) stanovit horní limit nájemného pro nemovitosti, které si ŘSD pronajímá pro výstavbu nebo údržbu komunikací. Stropem má být nejvyšší možná cena podle cenové regulace, pokud taková regulace platí, která ale nesmí překročit cenu obvyklou. Cílem podle Blahy je zachovat současný stav. Sněmovna schválila i další Blahův návrh, aby pro ŘSD platila výjimka z případné exekuce. Na ŘSD by se v takovém případě neměl vztahovat zákaz nakládání s majetkem. Pokud by nebylo možné takovou výjimku uplatnit, znamenalo by to podle poslance Blahy nemožnost hospodařit se svěřeným majetkem.

Na návrh hospodářského výboru Sněmovny vyškrtla z novely ustanovení, podle kterého by Státní fond dopravní infrastruktury nesměl v ŘSD dohlížet na hospodárnost, účelnost a efektivitu využití peněz. Fond dopravní stavby a jejich údržbu hradí. Státní podnik ŘSD bude navíc muset podle dalšího návrhu hospodářského výboru zavést vnitřní prověrkový systém podle zákona o finanční kontrole.

Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice první třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci.