husqvarna

Odborníci posoudí tři varianty průtahu nebo obchvatu Karlových Varů

Karlovy Vary (ČTK) - Poslední tři varianty obchvatu anebo průtahu Karlovými Vary posoudili odborníci jako nejlepší pro realizaci. Dvě zhruba kopírují trasu současného průtahu, třetí je klasickým obchvatem, který by svedl tranzitní dopravu severně od města. Jako nejvhodnější, ale také nejdražší se zatím jeví varianta tunelu od Bohatic až po Rybáře. Karlovarský kraj dnes s projednávanými variantami seznámil na prezentaci veřejnost. Původně se prověřovalo devět možných variant, jak průtah městem upravit.

Nejlevněji by přišla úprava současného průtah zhruba od Ostrovského mostu po bývalou hokejovou halu u Dolní Kamenné ulice. Šlo by o zahloubení vozovky o několik metrů níže, v místě, kde se do budoucna počítá se stavbou mostu z Charkovské ulice, by průtah vedl zcela v tubusech pod zemí. I když by odhadované náklady mohly být jen asi 3,2 miliardy korun, zahloubení průtahu by výrazně neřešilo celkovou dopravní situaci v centru města nebo přístup k pravému břehu Ohře.

Varianta obchvatu, který by začínal u Bohatic a vedl kolem Otovic nebo Sedlece až ke karlovarské čtvrti Rybáře, by měla asi deset kilometrů. Podle Oty Řezanky, který na návrhu pracoval, by obchvat ulehčil dopravě ve městě a navíc přivedl kvalitní dopravní napojení do dnes periferních částí města, kde se předpokládá další výstavba. Odhadované náklady jsou zhruba deset miliard korun. Nevýhodou by ale bylo, že by stavba zabrala velkou plochu pozemků, které by se daly využít pro jiný rozvoj.

Proto se zatím odborníci, ale i vedení města Karlovy Vary, přiklánějí k variantě tunelu, přes tři kilometry dlouhého, který by pod zemí vedl z Bohatic do Rybářů. Bez výraznějších zásahů do současné zástavby by svedl dopravu z centra a ze současného průtahu by vznikla klasická městská komunikace, která by umožnila výrazně lepší přístup k oblasti na pravém břehu Ohře.

Náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek (ANO) dnes řekl, že tato varianta má nejvíce výhod. Navíc by nevedla k dalšímu rozdělení města, podobně, jako to bylo před lety, kdy se stavěl dnešní průtah Karlovými Vary. Pokud by se Karlovarský kraj s městem rozhodly preferovat tuto variantu, mohly by se také odblokovat pozemky pro obchvat, které jsou desítky let v územním plánu vyhrazeny pro silnici kolem lázeňského města. Naopak nevýhodou jsou odhadované náklady okolo 13 miliard korun.

Definitivní výběr nejvhodnější varianty řešení dopravy v centru Karlových Varů, zejména s ohledem na napojení na budoucí D6 ve směru na Prahu a současnou D6 ve směru na Cheb, budou po vyhodnocení připomínek dál posuzovat odborníci. Teprve definitivním stanoviskem by se pak mohlo začít zabývat ministerstvo dopravy. Jestli a kdy se Karlovy Vary obchvatu nebo nového průtahu městem dočkají, ale zatím odborníci nechtějí odhadovat.