husqvarna

Od října nově platí povinnost prokázat, že dovozené výrobky ze zemí mimo EU neobsahují železo či ocel z Ruska. „Ne všichni importéři na to budou připraveni,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach

Dovozce a vývozce čeká se začátkem října hned několik novinek. Jednou z nich je nutnost importérů doložit při vyclení zboží pocházejícího z nečlenského státu EU, že ocel nebo železo pro jeho výrobu nepochází z Ruské federace. Podle společnosti Gerlach, největšího poskytovatele celních služeb, může nastat problém u firem, které si k tomu včas nezajistily potřebné celní dokumenty. Ve shodném termínu začne také platit přechodné období pro nařízení CBAM, které dovozcům přinese rovněž řadu nových administrativních povinností.

Zákaz dovozu výrobků ze železa a oceli zpracovaných ve třetích zemích pomocí ruských železných a ocelových vstupů je součástí sankcí proti Rusku. Měl však odloženou platnost, aby se na něj evropští dovozci stihli připravit. „U vyclívání takových zásilek očekáváme komplikace, protože celníci začnou vyžadovat speciální certifikáty, kterými podle našich zjištění většina dotčených firem nedisponuje,“ upozorňuje Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach s tím, prokázání původu železa či oceli použitého při zpracování je na straně dovozce a zároveň nutnou podmínkou nákupu a dovozu takových výrobků.

Potvrzení o původu bude potřebovat i šroubek

Podle Luďka Procházky se novinka týká i zboží, které je vyrobeno ze železa či oceli jen zčásti. „Prokázat původ budou muset dovozci i u zboží, které obsahuje třeba jen železné šrouby, i když z většiny byl použit jiný materiál. Takové zásilky jsou ale velmi časté a často i ve velkých objemech,“ vysvětluje za společnost Gerlach, Luděk Procházka, podle kterého celní orgány mohou v případě důvodných pochybností vyžadovat další důkazy, jako jsou doplňkové samostatné zkušební certifikáty pro různé transformační kroky, kterými výrobek prošel. „Pokud se na nové požadavky dovozce nepřipravil, celní odbavení se mu může značně prodloužit, zkomplikovat nebo dokonce ani své zboží neproclít,“ doplnil Procházka.

Uhlíková daň přinese také novou administrativu

Od října začne zároveň platit přechodné období pro nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích Evropské unie. CBAM má stanovit cenu za uhlík, uvolněný při výrobě zboží dovezeného do zemí EU. V přechodném období, které má trvat do konce roku 2025, čeká na dovozce řada nových administrativních a reportingových povinností.

Čtvrtletně budou muset předkládat hlášení obsahující mimo jiné celkové množství dovezeného zboží, celkové skutečné obsažené emise v dovezeném zboží nebo celkové nepřímé emise v dovezeném zboží. „Znamená to, že již od prvního října dovozci budou muset sbírat data, aby na konci ledna příštího roku podali první hlášení. Největší problém může nastat u těch, kteří využívají více celních brokerů,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach s tím, že v případě nedodržování nařízení hrozí uložení sankcí ze strany příslušných orgánů.

Novinky od prvního října nastanou i v celním odbavení a celních softwarech pro elektronickou komunikaci s Celní správou. Vyšší verze tranzitního systému (NCTS) a nový systém pro vývoz zboží (AES) se dotkne firem zajišťujících tranzitní přepravu a vývoz zboží mimo země Evropské unie.