husqvarna

Od března se musí značit žárovky pouze novými energetickými štítky: označení A++ či A+ končí

S koncem února uplynulo přechodné období, během kterého bylo možné prodávat světelné zdroje s „plusovými“ štítky označujícími třídu energetické spotřeby. Od 1. března už nelze žárovky se starými štítky prodávat, poskytovat ani vystavovat.

PRAHA, 2. 3. 2023 – Používání plusových znamének na štítcích označujících energetickou třídu elektrozařízení definitivně skončilo koncem letošního února. Označení A++ či A+ z etiket mizí a nahrazují jej kategorie ve škále A až G.

Evropský energetický štítek se užívá více než 25 let. S tlakem na nižší spotřebu se ale původní škála s několika „+“ stala časem nepřehlednou a pro spotřebitele matoucí.

„V současnosti vyráběné LED žárovky jsou velmi úsporné a velká část by spadala do kategorií A++. Proto bylo přistoupeno ke změně značení, které je pro spotřebitele přehlednější. Mohou tak snadněji rozlišit energetickou náročnost,“ vysvětluje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu.

Nové štítky byly od roku 2021 během přechodného období postupně zaváděny v závislosti na druhu elektrozařízení. Podmínky se lišily podle toho, jestli se jednalo o chladničky a mrazáky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory a monitory anebo světelné zdroje.

Protože legislativa není vždy jednoduchá a neustále se vyvíjí, připravil EKOLAMP pro výrobce osvětlení přehled povinností v souvislostech. Problematiku označování světelných zdrojů energetickými štítky shrnuje také následující rozhovor se Zuzanou Adamcovou.

Odkdy musí výrobci světelných zdrojů označovat své výrobky novými energetickými štítky?

Tato povinnost pro ně platí od 1. září 2021, po tomto datu už výrobci museli dodávat k distribuci světelné zdroje označené pouze novými štítky.

Zmiňovali jsme výrobce, liší se ale nějak povinnosti pro distributory a prodejce?

Na distributory a prodejce se vztahovalo přechodné období, během kterého ještě mohli prodávat světelné zdroje se starými energetickými štítky. Toto přechodné období však skončilo 28. února a nyní již musí být světelné zdroje při prodeji opatřeny pouze novými štítky. U skladových zásob je pak možné staré štítky přelepit novými.

Jak je to přesně s tím přelepováním?

Staré štítky musí být přelepeny, pokud výrobky budou v prodeji po 28. únoru 2023. Povinnost přelepit štítky má v tomto případě distributor.

Světelný zdroj musí být přelepen novým energetickým štítkem na místech, kde je vystaven nebo nabízen zákazníkovi k prodeji, tedy v prodejně či ve veřejném skladě. V praxi tedy musí distributor přelepit světelné zdroje ještě před jejich uložením do regálů.

Co se týká samotných nálepek, tak ty si distributoři, maloobchodníci a další prodejci mohou vyžádat u výrobců, kteří jim je musí dodat v tištěné podobě jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.

Vztahují se povinnosti označování novými energetickými štítky také na svítidla?

Na některá svítidla ano. Od 25. prosince 2019 byly sice zrušeny energetické štítky určené pro svítidla, to ale neznamená plošné zrušení povinnosti označování svítidel novými štítky. Pokud je ve svítidle napevno zabudovaný světelný zdroj, který nelze vyjmout, tak se štítkem označí právě svítidlo.

A u svítidel obsahujících vyjmutelný světelný zdroj?

V takovém případě nemusí výrobce opatřovat výrobek a ani jeho světelný zdroj energetickým štítkem. Má ale povinnost identifikovat v technické dokumentaci výrobku světelný zdroj, který obsahuje, včetně třídy energetické účinnosti.

EKOLAMP pro výrobce osvětlení připravil přehled povinností v souvislostech n tomto odkaze: https://www.ekolamp.cz/data/web/download/energeticke-stitky-20230228.pdf

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.