Cime 2 kvartál 2024

Obyvatele kolem Lužické Nisy ochrání před povodní projekty za 1,5 mld.Kč

Liberec 21. června (ČTK) - Projekty za 1,5 miliardy korun by měly obyvatele šesti měst a obcí kolem Lužické Nisy ochránit před stoletou vodou, vyplývá to z návrhu memoranda, které schválili radní Libereckého kraje. Do přípravy protipovodňových opatření se zapojí Povodí Labe a také Chrastava, Hrádek nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo Údolí a Liberec, který už má na svém území zpracovanou studii proveditelnosti protipovodňových opatření. ČTK to dnes řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

Lužická Nisa je od Jablonce nad Nisou až ke státní hranici s Německem tokem s významným povodňovým rizikem. "Současná protipovodňová ochrana části obydleného českého území ležícího na Lužické Nise není dostatečná, proto si Liberecký kraj minulý rok nechal zpracovat studii, posouzení ekonomické efektivity, ze které vyplývá, že vhodná míra ochrany majetku formou protipovodňových hrází a rozšířením koryta toku odpovídá průtoku 100leté vody," řekl Židek. Zatímco cílem těchto opatření je vodu z kraje odvést, jako kompenzaci, která má vodu v krajině naopak zadržet je navržen suchý poldr u Andělské Hory. "Jeho kapacita by měla umět vyrovnat objem vody, který by se jinak rozlil v intravilánu měst a zároveň zpomalí průběh povodňové vlny," doplnil radní.

Koordinátorem přípravy celého komplexu liniových protipovodňových opatření bude Liberecký kraj, který za finančního přispění měst a obcí zajistí studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu rozhodnutí i posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe zajistí koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných liniových opatření na odtokové poměry v hraničním profilu.

"Víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Proto je dobré být připraven. Věřím, že memorandum je prvním krokem k tomu, abychom řeku a její okolí nenásilně a v souladu s přírodou upravili tak, aby v případě povodně, napáchala co nejméně škod. Zatím jsme stále ještě ve stadiu plánování, a to od poslední velké povodně uplynulo už jedenáct let." řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Oblast Lužické Nisy byla jednou z těch, kde v roce 2010 napáchaly bleskové povodně největší škody. Velká voda si tehdy v kraji vyžádala pět lidských životů, 130 lidí se zranilo a 2000 jich voda vyhnala z domovů. Vrtulníky policie, armády a záchranné služby tehdy ze zaplavených domů zachraňovaly 160 lidí. Povodeň zasáhla polovinu kraje a zůstaly po ní škody za 8,2 miliardy korun, z toho na krajských silnicích za více než dvě miliardy. Voda poškodila 15 úseků krajských silnic a třetinu mostů. Povodně postihly oblast i v dalších letech, už ale nebyly tak silné.