Komatsu potřebu bagr

Obyvatelé Jablonecka se obávají plánů na otevření kamenolomu v blízkosti Rádla

Rádlo (Jablonecko) 11. února (ČTK) - Obyvatelé na Jablonecku se obávají plánů na otevření kamenolomu v blízkosti Rádla. V lese jen pár set metrů od zástavby začaly na přelomu roku vrtné soupravy a těžká technika sondovat zásoby kamene pro společnost České štěrkopísky Praha. Na Obecním úřadu v Rádle ani na Magistrátu v sousedním Jablonci nad Nisou o tom ale nic nevěděli, zjistila dnes ČTK. Jablonecké zastupitele na průzkum upozornil Václav Vít z jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina. Podle mluvčího společnosti České štěrkopísky Petra Duška není pravda, že průzkumné vrty probíhají bez ohlášení.

"V tom kopci je uděláno řádově 300 metrů hloubkových vrtů. Plíživě se tu připravuje projekt otevření dobývacího prostoru," upozornil Vít. Zkoumané území podle něj nepatří do katastru Jablonce, leží zhruba 500 metrů od hranice katastru. Těžba kamene by ale podle Víta znamenala vážné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky i navazující lávky přes silnici I/65. Navíc je v blízkosti zástavby, takže by se dotkla nejen obyvatel Rádla, ale i blízkého Jablonce.

Mluvčí Českých štěrkopísků uvedl, že společnost práce ohlásila. "Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Máme souhlas vlastníka pozemků i vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, kterému jsme předali řádně zpracovaný projekt geologických prací. Postupujeme tedy naprosto regulérně a splňujeme všechny zákonné povinnosti," sdělil na dotaz ČTK.

Průzkum dělá firma na pozemcích v katastru Rádla, starosta Miroslav Šikola (NEZ) o něm ale nic nevěděl. "Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme," řekl dnes ČTK Šikola. Jakémukoliv záměru na těžbu kamene v oblasti se podle něj bude obec bránit. "Nesouhlasíme s tím a budeme postup koordinovat s Jabloncem nad Nisou a Rychnovem," dodal starosta.

Zkoumaný prostor patří Lesům ČR a leží v území s vyšší ochranou přírody, otevření dobývacího prostoru by tak bylo v rozporu s ochranou životního prostředí. S těžbou kamene v lokalitě nepočítá ani surovinová politika Libereckého kraje. Podle Duška jde ale o první fázi, bez které ani nemá smysl hovořit o nějakém záměru, protože pouze ověřuje přítomnost a parametry ložiska. "Průzkumné vrty provádějí těžební společnosti zcela běžně na mnoha místech po celé republice," dodal Dušek.