husqvarna

Obchvat Svitav získal stavební povolení, zatím nepravomocné

Svitavy 18. listopadu (ČTK) - Obchvat Svitav získal stavební povolení. O jeho potřebě se hovoří řadu let, výkupy pozemků začaly už v roce 2008. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze se proti němu odvolat k ministerstvu dopravy, zjistila ČTK na úřední desce Pardubického kraje.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím nezískalo všechny potřebné pozemky, zbývají jich asi dvě desítky. Před zahájením stavby je bude nutné vykoupit nebo pravomocně vyvlastnit.

Obchvat města dlouhý 9,5 kilometru bude tvořit přeložka silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a místní částí Svitav Lačnov. Na severu se napojí kruhovou křižovatkou na státní silnici I/35. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, zčásti povede podél železniční trati. Projekt počítá s osmi mostními stavbami, jednou mimoúrovňovou a dvěma okružními křižovatkami se státními silnicemi. Postavit se má i 650 metrů protihlukových stěn.

Nejvýhodnější nabídku na stavbu obchvatu podalo sdružení firem Eurovia a M-Silnice. S cenou 786,9 milionu korun bez DPH se dostalo na 63 procent předpokládané hodnoty. Podle informačního letáku ŘSD by stavba měla být zahájena v roce 2022, do provozu pak uvedena v roce 2023.

Příprava stavby trvala mnoho let. V přípravné fázi se projekt musel přizpůsobit změnám v technických předpisech. Bylo také nutné jej koordinovat s protipovodňovými opatřeními v území. Muselo se rovněž opakovat posouzení stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.