husqvarna

Obchvat Bučovic získal v posouzení dopadů na životní prostředí kladné stanovisko

Bučovice (Vyškovsko) 10. ledna (ČTK) - Obchvat Bučovic na Vyškovsku, který má z města odvést tranzitní dopravu, získal kladné stanovisko EIA, vyplývá ze závěrů zjišťovacího řízení o vlivech plánované stavby na životní prostředí. Závěry jsou dostupné na Informačním portálu EIA. Ředitelství silnic a dálnic tak může pokračovat v přípravě stavby, jejíž parametry i trasování se v minulosti měnily. Aktuálně se už nepočítá s nutností přeložky železniční tratě, stavba by mohla začít v roce 2025, což je výrazný posun proti dříve odhadovaným datům.

I když se už nepočítá s přeložkou, stavbě obchvatu by stále měla předcházet modernizace a elektrizace železniční tratě z Brna do Uherského Hradiště, což je prakticky jediná dosud neelektrizovaná dvoukolejná trať v Česku.

O téměř šestikilometrovém obchvatu Bučovic, které leží na frekventované silnici I/50 z Brna do Trenčína, se začalo mluvit již v 80. letech minulého století. Silnice vede přes bučovické náměstí a denně po ní v roce 2016 projelo podle sčítání intenzity dopravy v průměru 16.000 aut. Až bude obchvat hotový, většině obyvatel města se citelně uleví a zvýší se bezpečnost v centru. Stavba by měla trvat 2,5 až tři roky.

Stavba už byla v prvním desetiletí 21. století poměrně blízko, dokonce bylo vydané územní rozhodnutí pro první etapu. V roce 2007 bylo ale proti projektu podáno odvolání a pak stavbu napadli další občané i peticemi. Upustilo se tedy od původní trasy podél Litavy a vznikla vyhledávací studie, která určila nejvhodnější trasu, vedoucí jižně od města a severně od obce Kloboučky. Od současné silnice se má odpojit v Marefách a znovu se napojit ve Vícemilicích. Aktuálně se počítá s tím, že na trase bude osm mostů včetně dvou přes železniční trať.