Komatsu potřebuju bagr

Obchody, kanceláře, kavárny, zelená piazzetta a bezmála 500 jednotek pro rezidenty. DOMOPLAN postaví v Brně multifunkční čtvrť Brixx za 4,5 miliardy

Přes 320 nových bytů a 80 ateliérů, k tomu více jak 90 ubytovacích jednotek pro studenty, kanceláře, zdravotnické zařízení, kavárny, služby a piazzetta s vysazenou zelení. Na jihozápadě Brna v oblasti Západní brány, na pomezí městských částí Bohunice a Starý Lískovec, vznikne kompletně nová rezidenční čtvrť, kterou postaví developerská společnost DOMOPLAN ze skupiny FIPOX. Projekt Brixx svým konceptem work & live naplňuje moderní standardy bydlení s důrazem na vlastní energetickou bezpečnost. Svou nezaměnitelnou podobu vtisklo multifunkčnímu projektu renomované architektonické studio Pelčák a partner architekti. Investiční objem projektu dosahuje 4,5 miliardy korun. 

Developerský projekt Brixx vytvoří zcela nový městský blok, který nabídne vše potřebné – propojení rezidenčního bydlení, zábavy a komerčních služeb. „Jedná se o náš dosud největší rezidenční, respektive multifunkční projekt. Je koncipován jako mnohem víc než pouze nový prostor pro bydlení. Chceme lidem zároveň nabídnout také nové pracovní příležitosti a možnosti k aktivnímu trávení volného času,“ přibližuje pojetí nového městského komplexu v Západní bráně zakladatel společnosti DOMOPLAN Tomáš Vavřík. Práce na projektu začnou během první poloviny příštího roku, dokončeny by měly být v roce 2027. Investiční objem Brixxu dosahuje 4,5 miliardy korun.

Nová čtvrť vyroste na pomezí Bohunic a Starého Lískovce, v blízkosti Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního kampusu Bohunice. „Podstatné pro nás je urbanistické hledisko. Chceme tímto přispět k dynamickému rozvoji této oblasti. Jsme zastánci přístupu, že by se města neměla rozšiřovat do periferií, ale naopak se zahušťovat. Brixx bude stát na místě, které je na dosah centru. Má skvělé dopravní napojení v podobě MHD dále do města a stejně tak i na dálnici. Jedná se navíc o dlouhodobě nevyužívanou a opuštěnou plochu,“ říká dále Tomáš Vavřík o dané lokalitě, kde v minulosti byla panelárna či autobazar.

„Z hlediska urbanismu je podstatné kvalitní dopravní napojení a blízkost centra, čímž chce projekt podpořit větší využívání koloběžek, kol a dalších sdílených dopravních prostředků,“ říká o Brixxu první náměstek primátorky města Brna René Černý.

Brána do města Brna. S byty, kancelářemi, službami a bydlením pro studenty

Areál se skládá ze vzájemně propojených bloků, které nabídnou 328 nových bytů s balkony či lodžiemi a 81 ateliérů. „Projekt je výjimečný svým tvarem, skládá se ze dvou výrazných bloků,“ uvádí hlavní architekt projektu profesor Petr Pelčák z Pelčák a partner architekti. Dominantu představuje výšková budova z bloku A, která svou velikostí doplňuje nemocniční budovu na protější straně ulice Jihlavská. „Tyto dvě stavby vytváří motiv brány vyznačující vjezd do města Brna ze západní strany. Objekt vysoký dvacet pater nabízí krásné výhledy všemi směry. Výjimečnost této obytné věže je zdůrazněna také povrchy fasád, které jsou z pohledových cihel. Tím se od okolních staveb odlišuje,“ popisuje blíže profesor Petr Pelčák.  

Většina bytů se bude nacházet v bloku A. Další budou také ve druhé části B, a to společně s kancelářskými prostory, které jsou dle konceptu work & live uzpůsobené v rámci jedenácti mezonetů. Vedle dalších prostor pro obchody či kavárny se v bloku A počítá se specializovaným zdravotnickým zařízením. „Vzhledem k blízkosti univerzitního kampusu zamýšlíme vytvořit prostor o výměře tisíc metrů čtverečních, kde by byla klinika s vybranou specializací pro absolventy blízké lékařské fakulty, kteří začínají s praxí,“ popisuje záměr Josef Molnár, hlavní manažer projektů společnosti DOMOPLAN.  

Další blok B s omítanými fasádami, který je rozdělen do čtyř a osmi podlažních pater, je uzpůsoben pro studentské bydlení. Kromě 92 ubytovacích jednotek bude disponovat kompletním zázemím v podobě vlastních kuchyněk, odpočíváren, klubovnou i restauračním zařízením. Na rozloze 1 400 metrů čtverečních se bude rozprostírat jedenáct coworkingových jednotek. Také zde budou v přízemní části prostory pro bistra, kavárny či další služby. Nad přízemní částí se bude v rámci vnitrobloku nacházet privátní zelený park pro rezidenty. „Střechy obou bloků budou v co největší možné míře zelené. Připravujeme jak terasy, tak i komunitní zahrádky, kde si budou moci rezidenti pěstovat vlastní plodiny,“ doplňuje dále Josef Molnár využití jednotlivých budov v kombinaci s parkovou zelení.

Živý prostor obohacující oblast Západní brány

Propojovacím prvkem obou rezidenčních částí je veřejný prostor v podobě pěší zóny. Coby živá ulice bude sloužit jako prostor pro setkávání, čemuž přispívají také kavárny s dalšími provozovnami. Před blokem A se zase nachází piazzetta s vodními prvky a stromovou alejí, která zároveň plní funkci přirozeného oddělení městského komplexu od cesty a blízké křižovatky.

„Projekt je dostatečně velký a tímto má možnost si vytvořit svou vlastní kvalitu v podobě městského prostředí. Domy jsou polyfunkční a stejně jako například v centru města mají v přízemí obchody, provozy a gastro provozy. Vytváří tím živé prostředí, s kultivovanou zelení,“ popisuje profesor Petr Pelčák, čím projekt svou funkčností obohatí danou lokalitu Západní brány. „Projekt je vůči svému okolí dobrým sousedem. Vytváří počátek uliční fronty Jihlavské, která se tak může proměnit ve skutečnou městskou ulici. Do oblasti zapadá také svým měřítkem a geometrickým řádem, neboť základní urbanistický rozvrh je shodný s širokým okolím,“  završuje profesor Petr Pelčák.

Moderní bydlení, které odpovídá vysokým energetickým nárokům

Celý komplex odpovídá standardům moderního bydlení také po stránce energetické bezpečnosti. Vytápění bude zajištěno pomocí centrálního horkovodu, počítá se také s tepelnými čerpadly a fotovoltaikou. Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů pokryje spotřebu ve společných prostorách na osvětlení, výtahy nebo podzemní garáže. Drtivá většina parkovacích míst je svedena právě do podzemí, společně s nadzemními jde celkem o 496 míst. Součástí budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola. Několik desítek metrů stojí nově vybudovaná tramvajová zastávka Západní brána s novým napojením do centra města.

Podobně jako u dalších rezidenčních projektů DOMOPLANu budou i v tomto případě domácnosti vybaveny energetickým smart managementem, který přispívá k větší udržitelnosti a energetické šetrnosti. „Energetická soběstačnost se u celého komplexu pohybuje okolo 30 procent. Díky dalším prvkům v podobě dálkové regulace vzduchotechniky, chlazení či topení aj. se však může ještě dále navýšit,“ uvádí Josef Molnár s tím, že výraznou úsporu přinese také systém na opětovné využití šedých vod. Retenční nádrže na dešťovou vodu budou navíc obhospodařovávat parkovou zeleň ve veřejném prostoru. 

O SPOLEČNOSTI DOMOPLAN

Společnost DOMOPLAN, a.s., založená roku 2010, se zaměřuje na výstavbu rezidenčních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména bytových domů a rezidenčních projektů. Pro své projekty vyhledává DOMOPLAN atraktivní lokality s výrazným potenciálem budoucího rozvoje – jedinečnost těchto míst pak citlivě dotváří kvalitní a nadčasovou architekturou. V roce 2017 začala společnost jako jeden z prvních českých developerů systematicky rozvíjet výstavbu aparthotelů v horských oblastech České republiky. Zaměřuje se na prémiové lokality v oblasti Jeseníků a Orlických hor.

Projekty, které DOMOPLAN realizoval v Brně, si díky kombinaci architektonické a řemeslné kvality vysloužily uznání odborné obce. Bytový dům Domino byl navržen na cenu Mies van der Rohe Award 2019. Cenu absolutního vítěze odborné poroty za Realitní projekt roku 2021 obdržela Rezidence Starý pivovar, porotou oceněná zároveň jako nejlepší projekt v rámci Jihomoravského kraje. V roce 2022 obdržela rezidence Hvězdová ocenění v soutěži Chytrá města 2022 jako nejlepší projekt kategorii Projekt pro město s více než 200 tisíci obyvateli.

V současné době patří DOMOPLAN mezi nejvýznamnější brněnské developery. Aktuálně zde staví rezidenci Pekárenský dvůr, projekty Starý pivovar (v lokalitě Králova Pole), Příční, Bratislavská (v lokalitě Zábrdovice) a Nová Líšeň. Kromě Brna začal realizovat projekty i v Čechách, kde ve středočeském Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi připravuje rezidenční bydlení Na Mariánské cestě. Vedle toho v Jeseníkách buduje dva horské resorty Lesní stráně a Stará pošta a chystá další projekt aparthotelu ve skiresortu Bukovka v Orlických horách. Své působení DOMOPLAN rozšiřuje také do zahraničí, kde na chorvatských ostrovech Pag a Hvar chystá postavit holiday resorty. Rezidenční bydlení plánuje vybudovat i v Srbsku, konkrétně v Bělehradu, a Chorvatsku. 

Od roku 2022 je DOMOPLAN členem skupiny FIPOX.