Komatsu potřebu bagr

Obce na Třebíčsku plánují novou úpravnu, do níž poteče voda z Heraltic i z vrtů

Třebíč 2. září (ČTK) - Obce na Třebíčsku mají v plánu postavit novou úpravnu vody, do níž poteče voda z heraltického prameniště a z 11 zatím nevyužívaných vrtů. Záměr má v tomto území pomoci zajistit dostatek dobré pitné vody i v obdobích sucha nebo přívalových dešťů. Možné dopady záměru na stavbu úpravny a navazujících vodovodních řadů začaly posuzovat úřady. Vyplývá to z informačního systému EIA a z údajů, které ČTK dostala od vodohospodářů.

Jde o dostavbu skupinového vodovodu Třebíčsko. Nová úpravna by měla být u obce Pokojovice. Dotaci na přípravné práce dostal svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Podle tajemníka Karla Nedvědického bude svazek hledat možnosti pro čerpání peněz z dotačních programů i na uskutečnění tohoto projektu s předpokládanými náklady přes 100 milionů korun.

Skupinovým vodovodem teče do Třebíče voda z úpraven u Vranovské přehrady, přehrady Mostiště a z prameniště u Heraltic. Osm napojených obcí ale může brát vodu jen z Heraltic.

"V poslední době jsme kvůli extrémům počasí museli dost změnit svoje dosavadní názory na podzemní vodu," řekl ČTK ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti (VAS) Jaroslav Hedbávný. Vydatnost pramenů klesala v nedávném období sucha, kvůli kůrovcové kalamitě mizí na Třebíčsku lesy, které zdroje vody pomáhaly chránit. Vloni a částečně i letos měly nepříznivý dopad na jejich kvalitu přívalové deště.

Prameniště u Heraltic patří mezi nejvýznamnější podzemní zdroje pitné vody na Českomoravské vrchovině. Slouží tam úpravna vody pocházející z roku 1938. Vodohospodáři nejdřív zvažovali její modernizaci, podle Hedbávného se ale ukázalo, že by to bylo složité. Proto by chtěli novou úpravnu, do níž by tekla voda z Heraltic i z vrtů. V moderní úpravně by šlo rozhodovat o tom, z jakého zdroje se bude voda čerpat a jakou technologií se upraví, což nynější úpravna v Heralticích neumožňuje.

"Heraltice, tak, jak je známe, by pravděpodobně zůstaly jako vodárenský skanzen, pro exkurze a osvětu vývoje vodárenství," předpokládá Hedbávný. Voda z heraltického prameniště byla známá dobrou kvalitou. Mícháním s vodou z vrtů podle ředitele neutrpí. "Ona ta voda z vrtů je také kvalitní," řekl s odkazem na provedené rozbory. Vrty jsou podle záměru hluboké i kolem 70 metrů, vybudované byly v lokalitách Římov a Štěměchy při dřívějších hydrogeologických průzkumech.

Nahrazovat podzemní vodu většími dodávkami z přehrad vodohospodáři nechtějí. "Je to voda kvalitní. Pořád chceme, aby se ta podzemní voda využívala v tom množství, které máme," řekl Hedbávný. VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu obcí svazku. Roční výroba třebíčské divize se pohybuje okolo 4,5 milionu metrů krychlových. Podzemní voda z toho představuje asi půl milionu metrů krychlových.