Komatsu potřebu bagr

Obce možná budou moci volněji nakládat s dříve státními zemědělskými pozemky

Praha (ČTK) - Pravidla nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje, možná čeká zmírnění. Zkrátí se také doba, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků, jak je stanoví smlouvy o převodu. Změny předpokládá novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, kterou předložila skupina poslanců ze všech koaličních i opozičních stran. Jejich cílem je podle zdůvodnění zjednodušit rozvoj obcí.

Obce a kraje mohou získat od úřadu například pozemky, které se nacházejí v zastavěném či zastavitelném území a které jsou určené pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejnou zeleň. Podmínky nyní musejí samosprávy dodržovat deset let od data převodu, nejméně do konce října 2029, což pozemkový úřad pravidelně kontroluje. Pokud podmínky poruší, musejí pozemek vrátit nebo dát peněžitou náhradu.

Novelou by se zkrátila lhůta na polovinu, tedy na pět let, a to i zpětně. V případě starších převodů by tedy s účinností předlohy zcela zanikla. Obce a kraje by navíc podmínky převodu neporušily podle novely ani v případě změny svých územně plánovacích dokumentů. Postačilo by také, aby účel, pro který pozemek získaly, byl jeho hlavním využitím.

"Primární snahou je snížení možných překážek, které by brzdily rozvoj obcí a krajů," napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Poukazují na to, že nynějším trendem v územním plánování je přechod od ploch s jediným účelem možného využití k jejich vícefunkčnímu využití, což lépe vyhovuje životu obyvatel. "Dalším nezanedbatelným přínosem navrhované úpravy je snížení administrativní zátěže Státního pozemkového úřadu při provádění pravidelných ročních kontrol," uvedli autoři ve zdůvodnění novely.

Obce poslaly do loňského července podle důvodové zprávy přes 17.100 žádostí o převod celkem 67.700 státních zemědělských pozemků. Dosud získaly více než 31.400 pozemků o celkové výměře téměř 9170 hektarů. "Aktuálně je evidováno dalších zhruba 3400 nevyřízených žádostí," stojí v podkladech.

Poslaneckou předlohu nejprve posoudí vláda. Předkladatelé navrhli, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení.