husqvarna

Obce by mohly získat předkupní právo na nepotřebné státní reality

Praha 21. prosince (ČTK) - Obce, města a kraje by měly mít podle pražských zastupitelů předkupní právo na nemovitosti, které stát už nepotřebuje. Uzákonění předkupního práva znovu navrhlo hlavní město v majetkové novele, kterou obdržela Sněmovna. V minulém volebním období poslanci neprojednali dvojici předloh, které měly stejné cíle.

Nyní stát nabízí nepotřebný majetek v soutěžích, což podle předkladatelů znevýhodňuje samosprávy proti soukromým zájemcům. Obce, města a kraje by podle nich měly mít reálnou možnost získat státní nemovitosti, které potřebují například pro výstavbu infrastruktury, škol, sociálních zařízení a bytů a pro zeleň.

Pokud by novela platila, stát by musel nepotřebnou nemovitost přednostně nabídnout obcím, městům a krajům, v nichž se nacházejí. Samosprávy by měly půl roku na rozhodnutí, zda předkupní právo využijí. Pokud by se rozhodly pro koupi, zaplatily by za nemovitost cenu určenou znaleckým posudkem. Pokud by stát majetek samosprávám nenabídl a prodal jej soukromým zájemcům, všechna právní jednání související s převodem by byla podle novely neplatná.

Část předlohy míří i na nepotřebný majetek státních podniků. Podnik by jej musel nabídnout státu, státním organizacím a samosprávám za obvyklou cenu. Vláda by mohla rozhodnout o bezplatném převodu.

O schválení stejné novely usilovalo hlavní město už v minulém volebním období. Podalo ji předloni v červenci, poslanci ji ale nezačali ani projednávat. Obdobně se tehdejší Sněmovna postavila k návrhu tehdejšího poslance ČSSD Petra Dolínka. Chtěl, aby stát nepotřebné nemovitosti obcím ze zákona přednostně nabízel. Někdejší kabinet ANO a ČSSD se k oběma iniciativám postavil záporně.