Cime 3 kvartal 2024

O stavebním zákonu nerozhodla Sněmovna ani dnes,

Praha 12. května (ČTK) - Sněmovna se ani dnes nedostala k hlasování o novém stavebním zákonu. Dnešek byl už třetí pokus, kdy se poslanci zabývali návrhem zákona ve třetím čtení. Původně přerušili rozpravu do pátku. Poslanecké kluby se ale dohodly, že v pátek Sněmovna zasedat nebude. Mimořádná schůze, na niž se třetí čtení projednává, je přerušena na neurčito, oznámil odpoledne předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Rozpravu provázely kritické projevy opozice, které se nelíbí hlavně vládou prosazovaný model přechodu všech stavebních úřadů a úředníků pod stát.

"Už ta vaše obstrukce je opravdu trapná," vzkázal opozičním stranám místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip. Sněmovna v úvodu rozhodla, že poslanci budou moci vystoupit nejvýše dvakrát, pokaždé po dobu nejvýše deseti minut.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík předtím navrhl, aby Sněmovna přerušila projednávání zákona až do 26. května, kdy se má konat další řádná schůze Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že se budou moci mezitím vyjádřit organizace, které neměly možnost ovlivnit podobu nového zákona. Jeho stranický kolega a místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal pro změnu navrhl opakování druhého čtení, kdy je možné přednášet pozměňovací návrhy. Pikal chce, aby poslanci měli takový návrh, na kterém bude shoda. Sněmovna už dříve vzala za základ návrh hospodářského výboru, který pracuje s přechodem úřadů pod stát a který opozice kritizuje.

S návrhem na přerušení do pátku nakonec uspěl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Ačkoli poslanci mohli o zákonu jednat až do dnešních 14:00, vzal si klub Pirátů hodinovou přestávku na poradu, a tím projednávání stavebního zákona pro dnešek skončilo.

Obavy nad některými pozměňovacími návrhy dnes opět vyjádřil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se kriticky vyjadřoval již dřív. Poznamenal, že podle jeho zkušeností s dřívějším projednáváním stavebního zákona bývá ďábel skryt v pozměňovacích návrzích. Dnes kritizoval návrh poslanců ANO Martina Kolovratníka, Adama Kalouse a sociálního demokrata Petra Dolínka. Tito poslanci navrhli novou formulaci obytné místnosti, z níž vypadl požadavek na přímé denní osvětlení a přímé větrání. Obytná místnost by nemusela mít okno. "Ono to tak vypadá, jako kdyby nás to vracelo zpátky do bydlení v jakési jeskyni, kde ten požadavek přirozeného osvětlení nepatří potom už k tomu, co je zásadní," komentoval to Zaorálek.

Hospodářský výbor však tento návrh podpořil. Jeho předkladatelé uvádějí například, že požadavek na přímé osvětlení není možné v každé místnosti zajistit. "Trvání na požadavku výhradně denního osvětlení znemožňuje nejen novou bytovou výstavbu v klasických uličních profilech center měst, kam byty a bydlení patří, ale i v prolukách, kde dříve byly, a dokonce i prosté rekonstrukce bytů, pokud vyžadují povolení,“ uvedli ke svému návrhu.

Ministr Zaorálek se již v pátek vymezoval proti jinému návrhu poslanců Kalouse a Kolovratníka, kteří chtějí do zákona jako pojistku proti nečinnosti úřadů vložit automaticky vygenerované povolení. Pokud by marně uplynula lhůta například 30 dní u jednoduché stavby, pak by povolení bylo vydáno prvním dnem po uplynutí lhůty. Hospodářský výbor tento návrh nedoporučil schválit. "Cílem nové právní úpravy je zrychlení povolovacího řízení a reálná ochrana účastníků řízení před nezákonnou nečinností úřadů,“ zdůvodňují poslanci svůj návrh.

Poslanec Kalous navrhuje snazší výstavbu mobilních domů. Výrobky plnící funkci stavby do 55 metrů čtverečních zastavěné plochy budou drobnými stavbami. Bude možné je provádět svépomocí, nebude potřeba povolení stavebního úřadu, ale bude nutné mít stavbyvedoucího nebo stavební dozor. Výbor jeho návrh podpořil. Podpořil i další Kolovratníkův návrh, aby silnice první třídy byly vyhrazenými stavbami a povoloval je v prvním stupni Specializovaný stavební úřad.

Výbor podpořil i návrh ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), poslanců Leo Luzara (KSČM) a Petra Dolínka (ČSSD), který do stavebního zákona zavádí pojem zelené infrastruktury. Půjde o systém zelených ploch, vodních ploch, vegetačních prvků nebo třeba zeleň uvnitř bloků. Zelenou infrastrukturu bude nově řešit územně plánovací dokumentace.