Mercedes

O správu nově otevřeného distribučního areálu na Chebsku se stará B2 Assets

V polovině března tohoto roku získala společnost B2 Assets nového klienta v nedávno dostavěném průmyslovém areálu Panattoni Parku Cheb East. Nájemcem haly je firma ze sektoru automotive, která díky ideální poloze plánuje z nově vybudované haly optimalizovat distribuci zboží do států ve střední a severní Evropě. Technickou správu a údržbu budovy o podlahové ploše 61 000 metrů čtverečních zajišťuje česká společnost B2 Assets, která se stará o hladký provoz celého areálu.

Nejmodernější distribuční areál v obci Okrouhlá na Chebsku je vybaven tepelnými čerpadly, podzemními nádržemi na vodu a možností instalace fotovoltaických panelů na střeše. Na venkovním parkovišti přibydou ještě nabíjecí stanice pro elektromobily. O správu a údržbu všech technických sítí včetně elektřiny, vody, vzduchotechniky a protipožární ochrany se stará B2 Assets. „Nová budova má jedno specifikum, a to vlastní zásobník na plyn pro případ plynové krize. S provozem plynového zásobníku je spojena řada bezpečnostních pravidel a technických nároků na údržbu – to vše jsme schopni kromě běžné správy objektu zajistit,“ uvádí Václav Bartoš, jednatel společnosti B2 Assets.

V novém průmyslovém areálu v Okrouhlé bylo instalováno osm plynových zásobníků na propan o celkovém objemu 72 800 litrů. Tento objem plynu slouží pouze v době, kdy elektrická tepelná čerpadla, která jsou instalovaná jako prioritní zdroj vytápění, nebudou energeticky účinná při nízkých venkovních teplotách. Poté budou spuštěny plynové infrazářiče v hale a plynové kotle pro ohřev teplé vody. Množství propanu v nádržích je předmětem denní kontroly na místě. Navíc je zde instalovaná i telemetrie a díky ní lze sledovat množství plynu v nádržích vzdáleně prostřednictvím internetu. Plynové zásobníky jsou v areálu umístěny proto, že do místa není vystavěný plynovod.

Další zajímavostí je, že hala je jištěna systémem stabilního hasicího zařízení, kde jeho náplní je voda pro kanceláře, ale na skladovací prostor je zde přimícháváno pěnidlo. Hasícím médiem je tedy v tomto případě pěna. Je to z důvodu, že materiál skladovaný v hale je těžko hasitelný vodou. Pěna je na případné hašení ve spravovaném objektu naprosto ideální.

Nedaleký objekt Autodoc v Panattoni Park Cheb South, taktéž spravovaný společností B2 Assets, patří v rámci certifikace BREEAM New Construction 2016 mezi nejudržitelnější průmyslové budovy na světě. Také nová hala Panattoni Park Cheb East byla navržena s důrazem na udržitelnost a energetickou aktivitu a bude cílit na dosažení nejvyššího stupně Outstanding. Hala je dostupná z důležitých dopravních tepen, jako jsou silnice E42 a dálnice D5, případně se nachází v blízkosti železničních koridorů vedoucích z České republiky do Německa a také k Severnímu a Baltskému moři. Vlastníkem haly je Accolade Group, developerem Panattoni CZ & SK.