Cime 2 kvartál 2024

O soutěž na podobu rekonstrukce českobudějovického náměstí má zájem 30 ateliérů.

České Budějovice 27. listopadu (ČTK) - Do architektonické soutěže na podobu rekonstrukce českobudějovického Senovážného náměstí se přihlásilo 30 českých i zahraničních ateliérů. Na ploše v těsné blízkosti centra města má být mimo jiné podzemní parkoviště a v budoucnosti i budova Alšovy jihočeské galerie. Porota z přihlášených účastníků vybere osm nejlepších. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.

"Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálů a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání. V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor nabízející komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení," uvedl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (hnutí Občané pro Budějovice).

Osm vybraných uchazečů vypracuje konkrétní architektonické návrhy. Senovážné náměstí nyní z velké části slouží jako parkoviště. V minulosti byla plocha prázdná a dominovala jí pouze velká socha V. I. Lenina. Město hledá ideální podobu prostoru už několik desítek let. Náklady na plánovanou přestavbu by se pohybovaly v řádech desítek milionů korun. Mezi architekty město rozdělí tři miliony korun. "S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru a předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů,“ uvedl Thoma.