Komatsu potřebu bagr

O příspěvek na bydlení se asi nebude žádat opakovaně, novelu projedná vláda

Praha 24. května (ČTK) - O příspěvek na bydlení lidé nejspíš nebudou muset žádat každý rok znovu. Žádost by stačilo podat jednou. Při pravidelném čtvrtletním dokládání příjmů a nákladů pro ověření nároku na dávku by nově neměl být nutný rozpis jednotlivých nákladových položek. Rodiče s nízkými výdělky by si mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi, kterou zveřejnila na svém webu vláda. Projednávat by ji mohla ve středu.

Návrh připravilo ministerstvo práce. Podle něj se podmínky pro získání příspěvku na bydlení nemění, upravit se má administrativa a prokazování. "Sníží se bariéra, která brání některým osobám požádat o příspěvek na bydlení, přestože jejich sociální a příjmové podmínky odpovídají stanoveným podmínkám nároku," uvedlo ministerstvo v podkladech k novele.

Podle novely by se příspěvek na bydlení měl nově přiznávat na dobu neurčitou, nejen na rok. Lidé ale budou muset dál každého čtvrt roku dokládat příjem a náklady, zda mají na dávku nárok. Podrobný rozpis nákladů by ale neměl být nutný. Stačit by měly také kopie dokladů bez ověření. Úřad práce si ale může vyžádat originály.

Pro výpočet příspěvku slouží takzvané normativní náklady na bydlení, které na každý rok stanovuje vláda. Dosud vycházela z předchozího vývoje cen energií a nájmů a dalších nákladů, nově by měla započítat i jejich odhadovaný růst pro další rok. Odhady má připravit ministerstvo průmyslu s Energetickým regulačním úřadem.

Běžné kopie by lidé mohli podle návrhu dokládat i k žádostem o dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi podpory v hmotné nouzi. Dostat ji mohou lidé bez příjmu a majetku, kteří nezvládnou situaci řešit sami. Jednorázovou podporu ve výši až 15násobku životního minima mohou získat oběti tornáda, povodní, požárů či havárií. Nyní je to 63.750 korun. Nově by ji mohli pobírat i lidé, jimž by kvůli nedostatku peněz hrozila ztráta bydlení či by zůstali bez základních potřeb. Podle novely by celková suma v jednom roce neměla překročit dvacetinásobek minima, teď tedy 85.000 korun. U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce. Opatření má podle autorů zabránit spekulování, kdy lidé před podáním žádosti kvůli získání podpory od státu vybírali peníze z účtů. Penzistům by se při hodnocení nároku do příjmu neměl zahrnovat celý důchod, ale 70 procent. Úřad práce by také podle novely nemusel penze a některé dávky do příjmu započítat vůbec.

Dávku si lidé dosud vyřizovali podle místa trvalého bydliště. Nově by mohli chodit na úřady tam, kde skutečně bydlí.

Rodiče s nízkými výdělky by nově mohli čerpat měsíčně rodičovskou až 13.000 korun místo nynějších nejvýš 10.000 korun. Podle ministerstva si tak v době zdražování budou moci rodiny zvednout příjem. Celkovou částku pak ale vyberou rychleji. Opatření patří mezi čtyři kroky, které vláda ke zmírnění dopadu růstu cen na rodiny přijala. Další tvoří příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let pro domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého, dotace na dětské skupiny a snížení odvodů u částečných úvazků.

Podle novely by rodiče, kteří pracují či studují, mohli posílat potomka do jeslí, školky či dětské skupiny také na neomezený počet hodin v měsíci. O rodičovskou by nepřišli. Doba, po kterou bude dítě v zařízení, se má přestat sledovat. Návrh počítá i se zvýšením srážky z rodičovské za to, když lidé neposílají starší děti do školy. Celková částka by se jim mohla snížit o 39.000 korun místo nynějších 22.800.