husqvarna

Nymburk opraví Palackého třídu, hledá stavební firmu

Nymburk 30. března (ČTK) - Nymburk letos opraví Palackého třídu v centru města. Radní města vyhlásili veřejnou soutěž na stavební firmu, která opravy provede. Rekonstrukce za zhruba osm milionů korun zahrne výměnu chodníků, vysazení nových stromů, nový mobiliář a úpravy míst pro přecházení chodců. Cyklisté budou moci po dokončení úprav jezdit v ulici obousměrně, doposud byla ulice pro všechny jednosměrná. Nymburk to uvedl na svém webu.

"Stavební úpravy povedou ke zklidnění dopravy. Stávající tři přechody v ulici budou nahrazeny takzvanými místy pro přecházení. Tak bude možné ulici přecházet v libovolném místě, aby chodec neporušoval předpisy při přecházení ulice mimo stávající přechody a 50 metrů od nich. Na začátku a na konci ulice je navrženo místo pro přecházení s vysazenými nástupními plochami, které zkracují místo pro přecházení na pět a půl metru z původních zhruba devíti metrů," uvedl místostarosta města Bořek Černý (Nymburk s klidem).

Živičný povrch chodníků vymění stavební firma za žulové kostky, doplní litinový mobiliář. Na začátku dubna město nechá v ulici vykácet 28 starých třešní, na podzim je nahradí téměř 40 nových akátů.

Stavební firmy mohou podávat městu nabídky včetně zadávací dokumentace do 12. dubna.