Komatsu potřebu bagr

NSS zamítl stížnost samospráv kvůli koridoru okruhu na severu Prahy

Brno (ČTK) - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost samospráv, které zpochybnily vymezení několika částí budoucího silničního okruhu na severu Prahy od Ruzyně po Satalice. Koridory jsou zahrnuté v druhé aktualizaci krajských zásad územního rozvoje schválené středočeským zastupitelstvem v roce 2018. Obsáhlé rozhodnutí NSS dočasně zpřístupnil na úřední desce. Severní partie okruhu Prahy je stále ve fázi příprav.

Samosprávy se nejprve neúspěšně obrátily na Krajský soud v Praze, poté na NSS. Pod kasační stížnost se podepsali zástupci městské části Praha-Suchdol a obcí Radonice, Veleň, Přezletice a Podolanka a také jedna obyvatelka Suchdola.

U krajského soudu i NSS poukazovaly samosprávy například na to, že případná stavba v daném koridoru povede k překročení limitů hluku a znečištění. Podobná úvaha je však podle správních soudů předčasná, více prostoru pro posouzení bude v územním řízení.

"Smyslem vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je prověřit, zda není a priori vyloučeno, aby byl daný záměr do území umístěn. Konkrétní prověření limitů je již úkolem územního řízení," konstatoval NSS.

Další kontrola zákonnosti jednotlivých záměrů pak přichází ve stavebním a kolaudačním řízení. "Pokud bude shledáno, že nedostály zákonným požadavkům (například z důvodu porušení veřejnoprávních limitů), nebude lze je v těchto řízeních povolit," stojí v rozsudku. Obce neuspěly ani s kritikou nedostatečného posouzení synergických a kumulativních vlivů na životní prostředí.

V řízení u správních soudů šlo konkrétně o koridory označené VPS D001 a VPS D011, včetně mimoúrovňových křižovatek, přeložek a souvisejících staveb. Jsou to úseky budoucího silničního okruhu, které se nacházejí na území Středočeského kraje. Zbytek je na území Prahy.