husqvarna

NSS vyhověl ministerstvu v otázce přípravy stavby dálnice D52

Brno 29. září (ČTK) - Nejvyšší správní soud vyhověl kasačním stížnostem ministerstva životního prostředí a Ředitelství silnic a dálnic v otázce stavby dálnice D52 pod Pálavou. Zrušil tak rozhodnutí Krajského soudu v Brně z roku 2020, který vyhověl žalobě spolku Voda z Tetčic. Ta se domáhala zrušení výjimky pro stavbu části dálnice od Bavor k Mikulovu, která umožňovala stavbu výtlačného potrubí, jež má odvádět vodu z dálnice do horní Novomlýnské nádrže. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu, který je k dispozici na úřední desce.

Pro stavbu dálnice je rozsudek příznivý, nikoli však zásadní, protože spor pochází ještě z doby, kdy se silničáři snažili připravovat stavbu 23 kilometrů dálnice od Pohořelic k rakouským hranicím po jednotlivých úsecích. Po letech nekonečných soudních sporů, v nichž byly střídavě úspěšní odpůrci i stát, se silničáři rozhodli jít do přípravy od začátku a chystat dálnici jako jediný úsek. Tím se má eliminovat počet soudních sporů. Letos v lednu tak nechali posuzovat projekt v procesu EIA, který vyhodnocuje vlivy na životní prostředí. A předpokládá se, že stavět by se mohlo od roku 2025.

V soudním sporu šlo o to, že výtlačným potrubím se bude dostávat voda ze silnice do Novomlýnských nádržích. Odpůrci namítali, že nebylo dostatečně posouzeno, jaký vliv bude mít znečištěná voda, zejména zasolená v zimě, na rostliny a živočichy v nádržích. Soud však konstatoval, že posouzení bylo udělané dostatečně a výjimka oprávněná.

Dálnice D52 je jednou ze staveb, kterou český stát nedokáže řadu let posunout kupředu. Z Brna do Pohořelic je postavená od roku 1996, ale stavba dále na jih je kvůli průtahům stále v nedohlednu. Rakušané už přitom svoji stavbu dokončili. Pouze koncový úsek je zatím dvoupruh a čtyřpruhem se stane až ve chvíli, kdy i Češi se svojí stavbou pokročí.