husqvarna

Novela energetického zákona LEX OZE II prošla druhým čtením ve Sněmovně. Jaké hlavní změny přináší?

Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení novelu energetického zákona LEX OZE II. Jsme tak o krok blíže schválení normy, která představuje zásadní změnu pro komunitní energetiku a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jaké praktické změny tedy můžeme očekávat?

Sdílení elektřiny a zakládání energetických komunit je pravděpodobně nejdiskutovanějším bodem novely. K tomuto účelu má mimo jiné vzniknout datové centrum, jež bude sdílení energie zabezpečovat a koordinovat. Podporu nabídne i ve správném účtování využité elektřiny.

Za velmi důležitou součást novely považuji zavedení upravené varianty součtového měření. V současné době se v České republice spotřeba elektřiny měří fázově. U tohoto typu měření často vlivem dělení do jednotlivých fází nastává situace, kdy musí spotřebitel draze dokupovat energii ze sítě a levně prodávat energii, kterou sám vyrobil. Nedochází tedy k primární spotřebě energie z vlastního zdroje. Tato metoda je velmi nevýhodná pro malé podniky a domácnosti například s fotovoltaikou. Součtové měření je oproti tomu mnohem spravedlivější – od celkové spotřebované energie se jednoduše odečte energie vyrobená a spotřebitel tak využije plný potenciál vlastního zdroje. Momentálně navrhovaná varianta počítá se součtovým měřením, nicméně s distribučními poplatky po fázích. Českým příslovím by se to dalo vystihnout jako „vlk se nažral a koza zůstala celá“. I tak je to krok dobrým směrem. Mimo jiné to znamená, že bude možné vybírat z většího množství technologií, zejména střídačů.

Dalším klíčovým aspektem novely je zavedení limitu, který stanovuje, že žádný člen společenství nemůže mít více než 10 % hlasovacích práv. Toto omezení považuji za problematické, neboť může významně snížit motivaci obcí ke vstupu do energetických společenství. Namísto toho budou elektřinu sdílet pouze v rámci svých budov a infrastruktury. Obce disponují nejen zkušenostmi v hospodaření, ale často i většími budovami vhodnými pro instalaci fotovoltaických panelů. Omezení jejich vlivu tak může značně snížit potenciál spolupráce mezi municipalitami, občany a malými podniky, což by byla škoda, protože právě tato spolupráce může přinést efektivní využití obnovitelných zdrojů energie na lokální úrovni.

Jsem ráda, že se zkrátila lhůta mezi 2. a 3. čtením. Zákon by tak mohl být schválen do konce roku. Pokud se tak stane, vejde v platnost 1. 1. 2024 a přechodný model sdílení by se mohl začít využívat od července příštího roku. Ačkoliv jsme měli na základě pokynů EU tento zákon schválit již před třemi lety, konečně to vypadá, že se blížíme ke zdárnému konci.