Cime 3 kvartal 2024

Nové environmentální stanovisko má usnadnit získání stavebního povolení

Praha (ČTK) - Nové jednotné environmentální stanovisko má usnadnit a zrychlit získání stavebního povolení. Zavedl ho zcela nový zákon, který ode dneška nabývá účinnosti. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů stavby na životní prostředí až podle devíti dosud platných zákonů.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) již dříve uvedl, že zákon má zrychlit a zefektivnit stavební řízení a zároveň plnohodnotně hájit veřejné zájmy v ochraně životního prostředí. Novinka přináší procesní sjednocení dosud rozdrobených správních úkonů do jednoho závazného stanoviska. Bude se podle ministra týkat i posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA).

Stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou.

Zákon o jednotném environmentálním stanovisku souvisí s vládní novelou stavebního zákona, která již také začala dnes platit. Spolu s ní má zajistit, aby žadatel snáze obdržel stavební povolení a nemusel zjišťovat stanoviska dotčených úřadů.