husqvarna

Nová škola ve Staré Boleslavi vyroste podle návrhu CHYBIK + KRISTOF

Ateliér CHYBIK + KRISTOF zvítězil v architektonické soutěži na novou školu ve Staré Boleslavi, která pojme až 900 žáků z šestnácti obcí. Vítězný návrh spočívá ve flexibilním přístupu, který škole v budoucnu umožní vyvíjet se podle aktuálních potřeb. Stavba se zelenými atrii se otevírá výhledům na poutní baziliku Nanebevzetí Panny Marie a baziliku svatého Václava. Na financování stavby za 1,5 miliardy korun se budou podílet samy obce, které kvůli počtu obyvatel do tisíce obyvatel nemají možnost vybudovat si vlastní školu. Postavena by měla být už v roce 2026.

Díky svým výhledům vytváří nová budova Základní školy ve Staré Boleslavi výukové prostory se všudypřítomným odkazem na místo, v němž se nachází. Její lineární nízkopodlažní strukturu architekti začlenili do okolní zástavby a doplnili ji vertikálními zelenými atrii. Vnitřní prostor školy kombinuje vzdělávací, sportovní a kulturní prvky bez jasných hranic. Racionální a jednoduchá prefabrikovaná betonovo-dřevěná konstrukce umožňuje rychlou výstavbu a schopnost se přizpůsobit měnícím se potřebám vzdělávacího systému.

Bezpečný přístav pro vzdělávání

Areál základní školy vznikne ve východní části města, kde se stane centrem vzdělávání, kultury a sportu pro děti z okolních obcí i veřejnost. Nízkopodlažní budova zapadá do struktury města, je z části veřejně přístupná, ale zároveň jasně odděluje školní areál od veřejného prostoru a zajistí tak uzavřené a bezpečné prostředí. Žáci budou moci využívat během výuky nejen učebny s výhledem na historickou část města s bazilikami, ale také venkovní prostory a zahradu.

Uzavřená zahrada školy se skládá z centrálního dvora s výškově rozdělenými terasami, které slouží jako venkovní třídy a auditorium. Součástí velkorysé hlavní pobytové zahrady je otevřená travnatá plocha vyhrazená pro pořádání akcí pro studenty i veřejnost. Vedle dětského hřiště prostor poskytuje také sportovní zázemí v podobě atletického oválu, přiléhající tribuny a workoutového hřiště. Za tribunou jsou navrženy venkovní pěstební plochy a sad ovocných dřevin, jednoduché zahrady vymezili architekti také bytům pro školníka a další zaměstnance školy.

Kompaktní hmotu budovy tvoří tři nadzemní podlaží. Vzájemně propojený soubor vzdělávacích a sportovních funkcí doplňuje jídelna s kuchyní určená nejen žákům a učitelům školy, ale také pro výdej jídel široké veřejnosti. Školní aula jako společenské a kulturní centrum poskytuje akusticky komfortní prostor, jenž je přístupný samostatným vchodem a nabízí možnost pro konání schůzí, divadelních představení, koncertů a dalších veřejně přístupných akcí.

Flexibilní a úsporná

Naší cílem bylo navrhnout takové prostředí, které se dokáže přizpůsobit měnícím se požadavkům na vzdělávání,“ vysvětluje architekt Ondřej Chybík z ateliéru CHYBIK + KRISTOF.

Autoři návrhu se rozhodli použít prefabrikovaný betonový skelet v kombinaci s dřevěnou konstrukcí, který umožňuje flexibilitu vnitřních prostor a rychlou výstavbu. Fasádu rozdělili na pevné a prosklené plochy, při čemž velkoformátová okna a perforované fasádní panely zelené barvy zajišťují větrání a bezpečnost učeben. Také mezi třídami a chodbou zprostředkovávají velká nečleněná okna průhledy do dění v těchto prostorách. Interiéry jsou dále charakteristické přiznaným betonovým rámem a dřevěnými stěnami.

O efektivní a dynamický provoz budovy se bude starat nadřazený řídící systém. Podlahové vytápění zajistí vytápění školy a každá učebna bude mít vlastní regulaci topného výkonu. Během teplého období bude vytápění využito k chlazení, a to v pasivním režimu bez použití tepelného čerpadla. Také díky optimalizaci infrastrukturních sítí pro jednotlivé výukové prostory se minimalizují negativní vlivy stavby na životní prostředí.

Nasbíraná dešťová voda bude využita pro zahradnické činnosti, retenční nádrže a studna poslouží k udržitelnému hospodaření s vodou. Elektřinu pro provoz budovy budou produkovat střešní fotovoltaické panely. Prosklené plochy fasády vybavené vnějším stíněním, společně s plánovanou zelení, vegetací a retenčními střechami přispějí k regulaci teploty stavby, pomohou ochlazovat okolí a snižovat riziko vzniku tepelného ostrova.

Rok: 2023

Typ: vzdělávání

Rozloha: 14 827 m²

Investice: 1,5 mld CZK

Status: soutěžní návrh (1. místo)

Lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Jiří Richter, Natália Korpášová, Daniela Pisingerová, Martin Holý, Martin Iglesias, Ondřej Žvak, Viktor Makara, Lucija Ritoša

Spolupráce

Krajinářská architektura: Tomáš Babka

Vzdělávací konzultant: Michal Černý

Inženýring: AED project, a.s.