Cime 3 kvartal 2024

Nová oběhová a cirkulační čerpadla v Obecním domě jsou o 55 % úspornější oproti těm původním

Obecní dům, secesní budova zasazená do historického srdce Prahy zahájila v roce 2019 technologickou modernizaci, jejímž cílem bylo snížit spotřebu elektrické energie nejméně o 12 %. Jedním z nejvíce neúsporných zařízení všech budov jsou zastaralá oběhová a cirkulační čerpadla, i proto byla v rámci tohoto projektu veškerá nehospodárná čerpadla v otopném systému vyměněna. Výrobce čerpadel a čerpacích systémů Wilo pro tento projekt dodal celkem 23 moderních oběhových a cirkulačních čerpadel, která jsou oproti původním čerpadlům o více než 55 % úspornější. Kromě covidových let, kdy byl provoz Obecního domu utlumen na pohotovostní režim, nová čerpadla každým rokem ušetří 66 398 Kč a snižují množství produkovaného CO2 o 12,7 tun. Celý projekt je financován metodou EPC (z anglického Energy Performance Contracting tj. projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem). Celkově lze projekt vyhodnotit jako úspěšný, dosavadní celkové úspory energie dosahují 15 %.

„Historické budovy, jako je Obecní dům, jsou důležitou připomínkou českých dějin a je potřeba o ně náležitě pečovat. I přestože v otopném systému čerpadla nebyla starší více jak 10 let, jejich výměna přinesla za čtyři roky v provozu významné snížení elektrické energie. Každým rokem, kromě covidového období, kdy byl Obecní dům v úsporném režimu, ušetří nová čerpadla 66 398 Kč, spíše více, pokud vezmeme skokové navýšení cen energií jenom za poslední rok. Provoz starších čerpadel se tak každým rokem více prodražuje, přitom jejich výměnou můžeme úspor dosáhnout vcelku snadno s rychlou návratností vynaložených investic.“ Uvedl Jan Cidlinský, výkonný ředitel WILO CS.

V rámci projektu EPC došlo v Obecním domě k instalaci nového plynového kotle a k odstranění celkem 23 kusů původních oběhových čerpadel. Tato čerpadla byla nahrazena energeticky mimořádně úspornými čerpadly WILO. Kromě jiných výhod dokáží pomocí funkce Dynamic Adapt Plus automaticky regulovat své otáčky dle aktuálních potřeb otopného systému a díky tomu neustále optimalizovat svůj provoz. Kromě Obecního domu byla i v dalších pěti objektech hlavního města Prahy zahájena modernizace jejich technologického zařízení. Zadavatel, hlavní město Praha ve spolupráci s městskou společností Operátor ICT, svěřil projekty generálnímu dodavateli, společnosti ENESA a.s. Projekt je financován metodou EPC (energetické služby se zárukou), kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí a v případě neúspěchu doplatí vzniklý rozdíl. Jedná se o pilotní projekt, který je součástí prioritní oblasti „Chytré budovy a energie“ v rámci koncepce Smart Prague 2030.