Komatsu potřebu bagr

Nová investice do českých solárních elektráren s hodnotou téměř 2,4 miliardy korun

Česká společnost Greenbuddies uzavřela smlouvu o spolupráci na rozvoji a následné výstavbě solárních elektráren s významným mezinárodním investorem a developerem Langa International. Předpokládaná celková hodnota solárních projektů v České republice dosahuje téměř 2,4 miliardy korun během následujících 5 let. Spolupráce se může v budoucnu rozšířit i do dalších zemí.

„V současné době již máme vytipovány desítky potenciálních projektů o celkovém výkonu v řádu stovek MW, které budou v rámci spolupráce našich firem vznikat. Jedná se o pozemní solární zdroje, které přemění volné nebo neefektivně využívané plochy na prospěšná území. Současně chceme umožnit českým firmám využívat cenově výhodnou energii z obnovitelných zdrojů a zvýšit energetickou bezpečnost České republiky,“ komentuje první kroky nového společného podniku Petr Štajner ze společnosti Greenbuddies.

Spojení domácího know-how české firmy Greenbuddies a její nově vzniklé dceřiné společnosti Greenbuddies Energy CZ s mezinárodní zkušeností velkého renomovaného francouzského investora a developera Langa International přinese českému trhu nové příležitosti výstavby solárních projektů o celkové hodnotě přes 100 milionů eur, což je v českých korunách téměř 2,4 miliardy, během pěti let. Obě společnosti zvažují možnou spolupráci i za hranicemi České republiky.

Greenbuddies tak rozšiřují své aktivity v oblasti rozvoje zelené energetiky nad rámec již existujících běžících projektů a partnerství v České republice nebo Holandsku.

„Typický projekt vznikající v rámci naší spolupráce bude mít výkon do 10 MW. Zajišťovat budeme všechny etapy projektu – od vyhledání pozemků, přípravy projektové dokumentace, přes zabezpečení veškerých potřebných povolení a nákup komponent až po výstavbu a zprovoznění dodávané technologie,“ doplňuje Petr Štajner.

Greenbuddies staví solární elektrárny a infrastrukturu pro elektromobilitu jak v Čechách, tak v zahraničí. Za posledních 6 let společnost dokončila více než 750 MWp fotovoltaických elektráren a nainstalovala téměř 1 875 000 FV modulů. Například na podzim minulého roku společnost osadila dvěma tisíci solárními panely Kongresové centrum v Praze a nyní realizuje solární elektrárny na střechách nákupních center v Budapešti.

Langa International navrhuje, staví, vlastní a provozuje zařízení pro obnovitelné zdroje energie zejména v Evropě, Latinské Americe a jihovýchodní Asii. Investuje do rozvoje solárních, větrných i vodních zdrojů elektřiny, do výroby vodíku či úložišť elektrické energie. Je francouzským mezinárodním investorem a developerem, který v současné době plánuje rozvoj projektů o celkové hodnotě přesahující 3,5 GW.