Komatsu potřebu bagr

Nová etapa rekonstrukce Pražské tržnice začíná. Praha vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž

Hlavní město vyhlásilo mezinárodní architektonicko-krajinářskou soutěž na podobu veřejných prostranství areálu Pražské tržnice. Soutěž s názvem „Meziprostory Pražské tržnice” je dvoukolová, první kolo návrhů mezinárodní expertní porota posoudí v říjnu, pět návrhů pak postoupí do druhého kola. Organizaci zajišťuje kancelář CCEA MOBA a vítěz bude znám na jaře příštího roku. Soutěžící budou navrhovat podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešení nových vstupů do areálu, umístění zeleně nebo využití dešťové vody.

Předsedkyní mezinárodní poroty soutěže je architektka a urbanistka Gabu Heindl z Vídeňského ateliéru Gabu Heindl Architektur zabývající se urbanismem a městským plánováním, která rovněž přednáší na univerzitách v Sheffieldu a v Londýně. Dalšími členy poroty budou krajinářský architekt Régis Guignard, původem z Francie a Irakli Eristavi z Prešovského atelieru zerozero, autor Kultur parku v Košicích.

Za české architekty v porotě zasedne Štěpánka Šmídová z Landscape Architects, kteří jsou autory například vyhlídky na místě bývalé lanovky v Letenských sadech nebo parku sídliště Ostrava-Poruba. Dále jsou mezi porotci architekti a urbanisté Marek Obtulovič za ODDO Architects a Hanoj, Jiří Žid ze studia re:architekti a Jiří Kotal z U/U Studio. V porotě jsou též zástupci Prahy a politici z řad koalice i opozice, nezávislá odborná složka poroty má však v architektonických soutěžích vždy většinu nad zástupci města.

created by dji camera

„Předmětem řešení budou vstupy do areálu, jednotlivá korsa a náměstí, prostory mezi halami a mobiliář. Požadujeme, aby řešení respektovalo historickou podobu Tržnice, ale zároveň reflektovalo nejmodernější přístupy ke krajinářské architektuře, včetně ohledu na potřeby spojené se změnou klimatu. Architekti budou navrhovat mimo jiné zazelenění areálu, způsob nakládání s dešťovou vodou, ale i přívětivost areálu ke všem věkovým a příjmovým skupinám Pražanů,” říká k soutěži náměstek primátora Pavel Vyhnánek, který má areál ve své gesci.  „Jde o klíčový milník na naší cestě k rekultivaci tohoto památkově chráněného areálu, jehož plocha odpovídá dvěma Václavským náměstím a technický stav smutně odráží desítky let nečinnosti města,” dodává.

Soutěžící musí brát v potaz památkovou ochranu areálu, který je od roku 1993 kulturní památkou. Vítězný ateliér bude úzce spolupracovat s odborníky, kteří pro město řeší dlouhodobý rozvoj i každodenní fungování areálu. Vítězný návrh soutěže musí být přívětivý ke všem věkovým skupinám obyvatel.

Město požaduje, aby architekti řešili důsledně nakládání s dešťovou vodou a umístění zeleně v areálu. Cílem soutěže je celkově zkultivovat prostředí areálu, který byl dlouho zanedbávaný a veřejný prostor i řada budov jsou nyní v dezolátním stavu.

Velkým tématem soutěže je též řešení nových vstupů do areálu především z Argentinské ulice, v jejíž blízkosti se do budoucna počítá s výstavbou nové městské čtvrti Praha-Bubny. Úpravou projde i vstup z Jateční ulice u Alzy, včetně řešení nevyhovující dopravní situace. Důstojného řešení se dočká i hlavní vstup z nábřeží, kde se chystá stavba nové pěší lávky mezi Holešovicemi a Karlínem. 

„Veřejný prostor města je důležitý pro každou společnost. Během pandemie jsme si vyzkoušeli, jak je veřejný prostor pro nás všechny důležitý a cenný. Díky této soutěži se úžasný prostor areálu Pražské tržnice, tak bohatý na historii, otevírá nové reflexi a novým vizím, citlivým a inkluzivním. Soutěž, věřím, zajistí této rozlehlé “tržní” části města tu nejvyšší možnou prostorovou, sociální a ekologickou kvalitu, a to pro současné i budoucí generace,“ říká Gabu Haindl, předsedkyně mezinárodní poroty, architektka, urbanistka a profesorka Vídeňské univerzity.

První kolo soutěže je koncipováno jako velmi otevřené, kdy jsou ateliérům zadávána základní fakta a očekávání od města. To umožňuje autorům vytvořit širokou paletu návrhů, které mohou být pro Tržnici velmi podnětné. Praha si od toho slibuje velký počet přihlášených týmů do soutěže a upoutání pozornosti odborné veřejnosti k tomuto cennému areálu. V druhém kole budou vybraným úspěšným uchazečům poskytnuty i velmi podrobné informace s cílem dopracovat návrhy do podoby realizovatelné při stávajících limitech prostoru, mezi které patří i památková ochrana. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny v únoru 2022.

created by dji camera

Realizace vítězných návrhů se bude uskutečňovat postupně v průběhu několika příštích let v koordinaci s plánovanými rekonstrukcemi budov a inženýrských sítí a s ohledem na možnosti rozpočtu hlavního města Prahy. Předpokládaná hodnota rekonstrukce dle vítězného návrhu se odhaduje v řádu vyšších stovek milionů korun.

Architektonicko-krajinářská soutěž se koná v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Administrátorem a organizátorem soutěže je kancelář CCEA MOBA, platforma specializovaná na organizování architektonických soutěží v České republice a ve středoevropském regionu. Platformu tvoří neziskový spolek Center for Central European Architecture a architektonické studio MOBA.

Vypsání architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru Pražské tržnice je výsledkem dvouletého koncepčního postupu, který spočíval ve zpracování Urbanisticko-architektonické studie a Ekonomické ověřovací studie rozvoje, na které zmíněná soutěž navazuje. Kromě pořízení odborných studií proběhlo před vypsáním soutěže i sociologické šetření chování návštěvníků areálu a komunikace s občany nad podobou a funkčností veřejných prostranství. Architektonické soutěže Praha do budoucna chystá i u dalších významných projektů v Pražské tržnici.

created by dji camera

Veškeré informace a podklady k soutěži zájemci naleznou na stránkách 

Pražské tržnice, na profilu zadavatele a na stránkách organizátora.

created by dji camera