Komatsu potřebu bagr

Nevyhovující výpravní budovu ve stanici Aš nahradí novostavba

Aš (Chebsko) 14. července (ČTK) - Správa železnic (SŽ) vybuduje novou výpravní budovu ve stanici Aš. Práce provede zhotovitel, kterého manažer drážní infrastruktury hledá v právě vyhlášeném výběrovém řízení. Jeho investorem bude kromě Správy železnic také město Aš. Předpokládaná částka na realizaci stavby dosahuje 65 milionů korun, samotné práce se plánují v období od letošního srpna do prosince příštího roku, informovala dnes SŽ.

Stavba nahradí už nevyhovující výpravní budovy z roku 1971, která je z pohledu současného drážního provozu naddimenzovaná, navíc je ve špatném technickém stavu. Jako nejvýhodnější varianta proto byla vybrána výstavba zcela nového, jednopodlažního objektu s výrazně menším objemem a v energeticky úsporném standardu.

Novostavba bude oproti současné výpravní budově posunuta východním směrem, blíže k nástupišti č. 2. Přízemní objekt bude tvořen dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Prosklená stěna odbavovací haly bude ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly naváže nižší část s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu.

Součástí prací bude i renovace zastřešení přilehlého nástupiště, které využívají vlaky ve směru do německého Hofu. Rekonstrukcí projde rovněž přejezd na koleji vedoucí do Hranic v Čechách.

Ve spolupráci s městem Aš bude upraven přednádražní prostor, kde vznikne malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlakové nástupiště. V sousedství nové výpravní budovy bude 22 parkovacích míst pro veřejnost.