husqvarna

NERV: Výstavbu zrychlí revize zákonů, zodpovědnost nechme na lidech

Praha (ČTK) - Ke zrychlení komerční a individuální výstavby v Česku by přispěla revize několika současných norem, jako jsou zákon o oceňování majetku či takzvaný liniový zákon. Zároveň by se ČR měla ve změnách zákonů spojených s výstavbou inspirovat Německem a Rakouskem a začít ponechávat větší zodpovědnost na lidech. Doporučila to Národní ekonomická rada vlády (NERV) ve svých 37 opatřeních, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky.

Podle NERV je současný stav bydlení v ČR neuspokojivý. V budoucnu lze podle poradního orgánu očekávat vytěsňování soukromých investic v důsledku realizace velkých infrastrukturních projektů, což vyvolává tlak na ceny bytů. Aby například nastala významná změna dostupnosti v Praze, bylo by třeba v ní postavit alespoň 50.000 nových bytů. Zatímco přibývají noví obyvatelé, současný bytový fond podle ekonomické rady stárne a staré bytové domy se pomaleji uvolňují. Do stavebnictví se pak negativně promítá nedostatek pracovních síl a vysokoškolských absolventů stavebních oborů. Zkrácením stavebního řízení z průměrných deseti let na rok by se mohla snížit cena bytu až o 15.000 korun za metr čtvereční.

Ke zrychlení výstavby by podle NERV mohla přispět změna zákona o oceňování majetku. Norma nastavuje obecná kritéria a zásady týkající se oceňování a slouží především jako kontrola, zda cena není sjednaná za spekulativně nízkou cenu. Podle NERV ale momentálně zohledňuje pouze současný stav majetku, nikoliv jeho možný potenciál do budoucna. Pro nákupčí a prodejce je tak často složité domluvit se na odpovídající ceně. Možností by tak podle NERV bylo uzákonit možnost odkupu půdy až za osminásobek odhadované ceny, jako tomu je u liniového zákona.

I tento zákon by ale podle NERV měl projít změnou. Liniový zákon slouží k odejmutí pozemků nebo staveb potřebných pro uskutečnění důležitých infrastrukturních prvků, jako jsou dálnice nebo elektronické komunikace. Zákon připouští možnost výkupu za osminásobek odhadované ceny určitým subjektům. Mezi ty ale nepatří například města a obce a organizace, jako například Správa železnic, od nich pak některé pozemky mohou odkoupit pouze za základní odhadovanou cenu.

NERV doporučuje také snížit ochranné pásmo, ve kterém se dá v obcích stavět, z 50 na 20 metrů či zjednodušit proces povolení kácení stromů s možností náhradní výsadby.

Vyšší atraktivitu pro investory do výstavby a dostupnější bydlení by také podle NERV pomohlo zkopírovat normy z Rakouska či Německa a zároveň méně regulovat a dávat více odpovědnosti lidem. Změnit by se měly například požární předpisy, které prodražují výstavbu někdy až o deset procent a mohou někdy limitovat počet bytů na patro. Uvolnit by se ale mohly také normy spojené s nabíjením elektromobilů ve veřejných garážích či snížit minimum na výstavbu parkovacích míst za každý nový byt. Změnit by se měly také normy spojené s osluněním vnitřních prostor. Byty, které nesplňují tyto normy, jsou často kolaudovány jako ateliéry, ale jejich majitelé podle NERV stejně tyto normy obcházejí a využívají jednotky k bydlení.

Národní ekonomická rada vlády je odborným poradním orgánem kabinetu. Její členové především z řad ekonomů mají navrhovat parametry reforem klíčových veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost.