Cime 3 kvartal 2024

Nerezové odvodnění ve tvarech písmen ve FN Brno

Ve Fakultní nemocnici Brno pracuje gastro personál od konce loňského roku ve zcela zrekonstruovaném a nově vybaveném stravovacím provozu.  Dle vedení nemocnice se v moderní kuchyni nejen připravují pokrmy s vysokou hygienickou bezpečností, ale významným přínosem je i snížení energetické náročnosti a nákladů. Instalací nových, úspornějších technologií došlo ke snížení spotřeby energií minimálně o 30 % proti předchozímu stavu.

Příprava projektu s sebou nesla řadu komplikací. K části, která řešila odvodnění a hygienickou bezpečnost provozu byl přizván i Projekční tým MEA.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci staršího objektu, bylo nutno zvážit a navrhnout řadu technických detailů.

Komplikací bylo prostorové omezení. Jednou byla hloubka podlahové konstrukce, do které bylo nutné vložit nerezové vany MEA navržené do tvarů písmen C, E, F. Dalším bylo statické omezení pro probourání nosných stropních konstrukcí pro velikost otvorů v průměru 110, 120 a 220 mm.

Výroba nerezových odvodňovacích van z potravinářské oceli 304 také nebyla jednoduchá. I ve složitých tvarech bylo nutné vést spádování dna žlabů do jednoho místa a současně se vyrovnávat s výškovým omezením podlahy.

Žlaby se vyráběly do odpovídajícího tvaru na míru v 6 m délce. Následně se převážely na stavbu. Vzhledem k omezení přístupových chodeb a manipulaci byl nejdelší žlab dlouhý 6,4 m.

Výjimkou byly nerezové vany ve tvaru písmene E. Ty byly vyrobeny ze dvou částí a složeny až na staveništi.  Vany v sobě mají systémové vpustě s vyjímatelnými zápachovými uzávěrkami a koši. V kuchyni byly vany osazeny nerezovými protiskluzovými rošty.

Do souvisejících provozních částí, tam kde se například jezdí s vozíky, byly instalovány nerezové štěrbinové žlaby MEA, které mají zaoblené, vyztužené hrany pro vysokou zátěž. Snadno se čistí a neomezují pohyb koleček.

MEA nerezové vany pro gastro provoz: https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/nerezove-vany-pro-gastro/

MEA nerezové štěrbinové žlaby: https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/nerezove-sterbinove-zlaby-do-potravinarstvi-nebo-kolem-bazenu/

Video o technickém řešení nerezového odvodnění: https://www.youtube.com/watch?v=pUl1D5U0mR8

Video o možnostech využití nerezového odvodnění v provozech: https://www.youtube.com/watch?v=grU8qfej7-E