Komatsu potřebu bagr

Návrh na zrychlení výstavby dopravních staveb míří ke schvalování

Praha 30. května (ČTK) - Ke svém závěrečnému schvalování se po dnešku ve Sněmovně přiblížil poslanecký návrh, který má urychlit výstavbu významných dopravních staveb. Novelu zákona o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury však poslanci schválí zřejmě v upravené podobě. Například místo původně navrhované předběžné držby pozemků by se na zákonem stanovený seznam staveb vztahovalo mezitímní rozhodnutí. U všech staveb, na něž se celý zákon vztahuje, by pak úřady mohly mít dvouměsíční lhůtu pro vydávání závazných stanovisek v povolovacím řízení.

Novelu i s navrženými změnami by Sněmovna mohla schvalovat za dva týdny. Jsou pod ní podepsaní poslanci všech sněmovních stran.

Řada poslanců vyjadřovala obavy, zda navržený institut předběžné držby nenarazí u Ústavního soudu, pokud se na něj někdo obrátí. Sněmovní hospodářský výbor místo toho navrhl řešení v podobě mezitímního rozhodnutí. Stavba by tak mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dnes poznamenal, že novela nepochybně u Ústavního soudu skončí, protože představuje velmi významný zásah do vlastnických práv.

Ústavně právní výbor doporučil do novely vložit tzv. fikci souhlasu. Týkala by se přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Má to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Předseda klubu ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura řekl, že je běžné, když dotčený orgán státní správy, tedy stát, odpovídá investorovi, rovněž státu, třeba až za 15 měsíců. Investici tak podle něj nezdržují ani ekologičtí aktivisté, ale zdržuje ji stát špatnou koordinací svých složek.

Hospodářský výbor přijal k poslanecké předloze celkem 17 pozměňovacích návrhů. Jeden z nich má usnadnit budování internetového připojení, když navrhuje, aby se u přípojek elektronických komunikací do 100 metrů nevyžadovalo územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Nemá to ale platit pro případy, kdy se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

Hospodářský výbor také doporučil rozšířit seznam významných dopravních staveb, na která se má mezitímní rozhodnutí vztahovat. K původnímu seznamu přibylo například pražské metro, nová paralelní dráha na pražském letišti i jeho nové oplocení nebo obchvat Brna. V infrastruktuře pro vodní dopravu přibyly plavební stupně na Labi Přelouč a Děčín.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič navrhuje do seznamu staveb, na něž by se novela vztahovala, zařadit také železniční spojení ze středočeských Milovic do Mladé Boleslavi, takzvanou Všejanskou spojku. Jihočeský poslanec a bývalý jihočeský hejtman Jan Zahradník chce do seznamu přiřadit mimo jiné železniční trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Zástupce předkladatelů Martin Kolovratník (ANO) však prohlásil, že bude proti jakémukoli rozšiřování původně navrženého seznamu. Také Stanjura řekl, že podle jeho názoru je seznam příliš široký.

Spory mezi poslanci dnes vyvolal Ferjenčíkův návrh, aby ze seznamu staveb zmizel plavební stupeň Přelouč. Nemá prý ekonomické opodstatnění. Řada poslanců za to ale Ferjenčíka kritizovala a této vodní stavby se zastávali.