husqvarna

Nadměrný hluk v nemocnicích ovlivňuje rekonvalescenci pacientů i výkon personálu

Praha, 27. října 2022 – Odpradávna se říká, že ticho léčí. Paradoxně ve zdravotnických zařízeních ovšem ticho velmi často nepanuje. Například v nemocnicích se za uplynulých 40 let zvýšila průměrná úroveň hluku o 27 % na 70 dB. Přitom Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro zotavování maximální míru hluku na úrovni 35 dB. Zásadní dopady má hluk ovšem i na výkon zdravotnického personálu, obzvlášť na operačních sálech. Naštěstí v některých tuzemských nemocnicích se na akustiku zvýšený důraz klade. Zářným příkladem jsou nemocnice v Sokolově nebo Vrchlabí.

Podle vědeckých studií [1] hluk zvyšuje u pacientů hladinu stresu, ruší jejich spánek a zpomaluje tak proces zotavování. Nejohroženější jsou pacienti na odděleních intenzivní péče, těsně po operaci a předčasně narození novorozenci. Hluk v nemocnicích pochází zejména z lékařských přístrojů, alarmů a mluveného slova. „Zdravotnická zařízení kladou velký důraz na hygienu. Proto se při jejich budování používají převážně tvrdé materiály, jako je kov či keramická dlažba. V takto koncipovaných prostorách ale hluk nemá být čím pohlcen, odráží se od tvrdých povrchů a šíří se nežádoucím způsobem,“ vysvětluje Iveta Králová, Key Segments Manager ze společnosti Ecophon. Ta bezmála čtyřicet let vyvíjí a prodává akustické systémy na absorpci hluku.

Akustika sníží opakované hospitalizace o 50 %

Nevyhovující prostorová akustika má na rekonvalescenci pacientů konkrétní a měřitelné dopady. Podle studie [2] provedené na stovce pacientů s bolestmi hrudníku ve Švédsku, potřebovalo po uplynutí tří měsíců opakovanou hospitalizaci o 56 % méně pacientů než těch, kteří se zotavovali v nevyhovujícím zvukovém prostředí. Navíc u pacientů, kteří měli problém s krevním tlakem došlo k jeho poklesu až o 24 %.

Operace za zvuků sbíječky

Méně hluku však nepomáhá pouze pacientům, ale i zdravotnickému personálu. Například akustická studie [3] z nemocnice v dánském Hvidovre potvrdila pokles rizika lékařských pochybení po zlepšení akustických podmínek. „Během ortopedických operací se může úroveň hluku vyšplhat až k 110 db. Pro srovnání – takový hluk vyprodukuje sbíječka. Tak hlasité prostředí nejen škodí sluchu, ale i výrazně zhoršuje komunikaci zdravotnického týmu na sále,“ objasňuje Králová.

Nemocnice s top akustikou? V Sokolově nebo Vrchlabí

Na prostorovou akustiku se začíná klást zvýšený důraz i v tuzemsku. Sází na ni například i jeden z největších českých provozovatelů zdravotnických zařízení, společnost PENTA HOSPITALS CZ. Ta v ČR provozuje například Nemocnice Sokolov, Ostrov, Vrchlabí nebo Roudnici nad Labem, několik dalších nemocnic i ambulancí nebo třeba síť domovů ALZHEIMER HOME.

„Akustické úpravy jsme zatím provedli ve třech našich nemocnicích, konkrétně v Sokolově, Vrchlabí a Roudnici nad Labem. Všude jsme kladli důraz na zlepšení podmínek nejen pro naše pacienty, ale i pro personál.“ říká Daniel Lemer, marketingový ředitel PENTA HOSPITALS a pokračuje: „V Nemocnici Sokolov jsme zdokonalili akustiku v prostorech přiléhajících k centrálním operačním sálům, například dospávacích pokojů a ve Vrchlabí došlo ke kompletní rekonstrukci oddělení Ortopedie, ambulantního traktu a recepce. V Roudnici jsme zase při rekonstrukci oddělení Následné a Dlouhodobé intenzivní péče chtěli zlepšit akustické podmínky pro dlouhodobě nemocné a vytvořit jim optimální podmínky pro rekonvalescenci.“

Investice do prostorové akustiky přinášejí zdravotnickým zařízením ale ještě jeden zásadní benefit – jednodušší hygienickou údržbu. „Obzvlášť v aseptických provozech je nutné provádět pravidelnou dezinfekci stěn včetně stropů. Po rekonstrukci a montáži akustických panelů máme podhledy všude pevně zafixované, což výrazně usnadnilo i urychlilo pravidelnou údržbu“ vysvětluje Lemer.


[1] https://experts.nebraska.edu/en/publications/noise-pollution-in-hospitals-impact-on-patients

[2] https://www.ecophon.com/contentassets/d823d3279cd24c98b6697eb069fc6eab/CZ-good-acoustics-reduce-hospital-readmissions-huddinge.pdf

[3] https://www.ecophon.com/globalassets/media/pdf-and-documents/cz/hc-leaflets-male/cz_7798-good-acoustics-reduce-mistakes-in-operating-rooms-a5-v1-hvidovre.pdf