husqvarna

Na zámku v Litomyšli stavbaři začali s přípravou rekonstrukce památky UNESCO

Litomyšl (Svitavsko) (ČTK) - Na zámku v Litomyšli stavbaři začali s přípravou rekonstrukce památky UNESCO. Vytyčili staveniště, které zasahuje i do zámeckých zahrad, budují lešení, zkoumají terén, kde bude stát dvojice jeřábů, aby se nenarušily archeologické nálezy zachované pod zemí. Dělníci také na půdách odkrývají patky trámů, které byly kdysi zalité betonem, zakrývají dlažby a kamenné prvky, aby se nepoškodily. Turisté budou moci zámek navštěvovat i během stavebních prací, které ale někdy mohou prohlídky narušit, řekl ČTK kastelán Petr Weiss.

"To, jestli budou vždy zachované v provozu obě prohlídkové trasy, teď nikdo neumí určit. Když budou nad některou probíhat bourací práce, bude se to tam otřásat a nebude nic slyšet. Plánujeme provoz, máme zámek připravený pro otevření, ale bude to podle aktuální situace, jak si to vyžádá stavba. Třeba někdy bude v provozu jen jedna trasa, nebo bude nutné jít jinudy," uvedl Weiss.

Pro návštěvníky ale bude úplně uzavřena francouzská zahrada a vymezená část v anglickém parku. Také na nádvoří bude pro návštěvníky zachován kvůli bezpečnosti jen úzký koridor. Vstupenky se budou prodávat v provizorní pokladně na nádvoří, ta původní se bude opravovat.

V první etapě stavbaři z evropských peněz opraví střechy a interiéry třetího nadzemního podlaží zámku. Na stavební práce je pouze deset měsíců, tato část stavby musí být hotová do prosince kvůli podmínkám dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP.) Zbývající etapy obnovy zahrnující ostatní interiéry zámku, restaurování sgrafitových fasád a Panského domu by měly být dle plánu dokončeny v roce 2027.

Díky rekonstrukci bude postupně zpřístupněno celé druhé patro zámku s oblíbenou vyhlídkou na druhé arkádě. "Z výčtu nových expozic chci uvést především část věnovanou fundusu historického divadla. Do dnešní doby se zachovalo přes 20 kompletních sad divadelních kulis, například palác, vězení, kavárna, které se nacházejí v depozitáři, nová stálá výstava tyto poklady z 18. století odhalí veřejnosti," uvedl Weiss. Současně bude nevyužitá část souboru divadelních dekorací uložena v novém depozitáři s řízeným klimatem. Do této jinak střežené místnosti však budou moci příchozí alespoň nahlédnout díky proskleným dveřím přímo z divadelní expozice.

Technické provozy musely dosud fungovat přímo v hlavní budově zámku. Chybějící zázemí správy zámku se po opravách vrátí do objektu k tomu historicky určenému, kterým je Panský dům, kde bývala v minulosti mateřská škola. Díky tomu se uvolní mnoho prostor na zámku, které bude možné zpřístupnit pro veřejnost. Panský dům podstoupí generální rekonstrukci včetně inženýrských sítí, repase historických oken, dveří a parketových podlah, oprav fasády a rovněž úpravu zahrady.

Národní památkový ústav získal na opravy 244 milionů korun z IROP. Dalších 425 milionů korun pochází ze státního programu Péče o národní kulturní dědictví.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.