Mercedes

Na úseku budoucí dálnice D35 Janov - Opatovec vzniká nejdelší most

Mikuleč (Svitavsko) (ČTK) - Na úseku Janov - Opatovec budoucí D35 vzniká nejdelší mostní stavba této části dálnice. Estakáda nad současnou silnicí I/35 bude dlouhá 400 metrů. Po vybudování opěry mostu a pilířů, které se zakládají do hloubky asi 18 metrů, se na ně vysunou dva železobetonové mostní objekty nad současnou silnici, řekl dnes novinářům zástupce zhotovitelské firmy Jan Kabelka.

"Jde o postupné vysouvání mostní konstrukce, která se vyrábí za opěrou a vysouvá se do konečného umístění, kde bude stát," uvedl Kabelka.

Mostní konstrukce je navržena do oblouku a kříží silnici I/35 pod poměrně ostrým úhlem. Oba železobetonové díly dlouhé 400 metrů se vyrobí na místě, stavební firma postaví na místě výrobnu. Provoz na frekventované silnici I/35 nebude během stavby mostu omezen, stavbaři vybudují v místě dočasnou přeložku komunikace.

Stavba úseku Janov - Opatovec začala letos v květnu. Úsek bude dlouhý 11,8 kilometru, dálnice povede v blízkosti silnice I/35. Součástí stavby je 13 mostů, z toho sedm je dálničních. Vznikne také nový železniční most na koridoru Česká Třebová - Brno, stavební firma postaví i dva ekodukty pro migraci zvířat.V projektu je rovněž 4,4 kilometru protihlukových stěn, motoristé budou jezdit přes mimoúrovňovou křižovatku u Opatovce. Bude také nutné přeložit množství úseků větších a menších silnic a polních cest.

"V letošní sezoně se nám podařilo zahájit přeložky inženýrských sítí, přičemž nejvýznamnější je přeložka vysokotlakého vodovodu v přibližné délce čtyři kilometry. Začali jsme také převážnou část zemních prací," uvedl Stanislav Král z pardubické správy ŘSD

Úsek stavějí společnosti MI Roads a Doprastav. Náklady podle smlouvy dosáhnou více než 2,5 miliardy korun bez DPH. Uvedení do provozu je naplánované na 22. prosince 2025.

Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku.

Z D35 je zatím hotových několik vzájemně nepropojených částí, a to v Libereckém kraji úsek Liberec - Turnov, v Pardubickém kraji úsek Sedlice - Opatovice - Časy - Ostrov a v Olomouckém kraji úseky Mohelnice - Olomouc, obchvat Olomouce a úsek Olomouc - Lipník nad Bečvou.