husqvarna

Na rozvoj elektrických sítí v ČR a SR šlo letos z projektu ACON 968 milionů Kč

Brno (ČTK) - Přeshraniční projekt ACON investoval v letošním roce do rozvoje elektrických sítí v Česku a na Slovensku 39,5 milionu eur, tedy v přepočtu 968 milionů korun. Zástupci ACON o tom dnes informovali v tiskové zprávě. Na projektu spolupracuje na české straně distributor EG.D, na slovenské Západoslovenská distribučná (ZSD). Loni ACON investoval přes 26 milionů eur, tedy v přepočtu přes 607 milionů korun.

"V souvislosti s vylepšením a propojením elektrické sítě se v roce 2023 investovalo 17 milionů euro v Česku a 22,5 milionu na Slovensku. Podstatná část financí byla letos vložena do komunikační části projektu, která zahrnuje například výstavbu optických sítí," uvedl Kiroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

V Česku bylo v letošním roce dokončeno 75 kilometrů optických linek, na Slovensku to bylo téměř 200 kilometrů nových optických tras, z toho dvě významné kabelové trasy podzemní.

"Došlo k propojení elektrické stanice Trenčín s elektrickou stanicí Dubnica nad Váhom v délce více než 14 kilometrů a zároveň jsme zajistili propojení elektrické stanice Stupava s elektrickou stanicí Malacky, a to v délce přibližně 19 kilometrů," popsala projektová manažerka ZSD Stanislava Sádovská.

V září začala největší stavba letošního roku, kterou je nová transformační stanice 100/22 kV v Brně za 300 milionů korun. Její součástí je i podzemní 110 kV kabel o délce 2,5 kilometru. Stavba v severní části města zvýší kapacitu a odlehčí transformovnám v brněnských Husovicích, Medlánkách a v ulicích Příkop a Špitálka.

"Lokalitě umožní další rozvoj, a to v souvislosti s trendem elektromobility, který znamená předpokládaný nárůst zatížení. Stavba transformační stanice financované z projektu ACON a další plánovaná výstavba rozvodny v brněnské Bystrci vytvoří městu rezervu pro udržitelný rozvoj na další střednědobý časový horizont," doplnil Kopt.

Jako součást projektu ACON pokračovala letos modernizace distribučních trafostanic 22/0,4 kV, kterou absolvovalo 270 trafostanic na české straně a 50 slovenských.

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON začal v roce 2018 a modernizace sítí na takzvané smart grids potrvá do roku 2024. Celková hodnota projektu je 182 milionů eur, tedy v přepočtu asi 4,25 miliardy korun.