Cime 1 kvartál 2024

Na rozšíření bydlení pro uprchlíky MMR přijalo žádosti za 194 mil. Kč

Praha 23. srpna (ČTK) - Na rozšíření bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dosud přijalo 143 žádostí o dotace v objemu 194 milionů korun. Nejvíce žádostí, konkrétně 30, podal Jihočeský kraj. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí MMR Veronika Hešíková. V programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit je připraveno 860 milionů korun. Obce, kraje, jimi zřizované organizace a nestátní neziskové organizace mohou žádosti posílat do 31. srpna. O případném prodloužení výzvy se podle Hešíkové jedná.

MMR příjem žádostí zahájilo 20. dubna, původně ho plánovalo ukončit 31. května. Termín ale kvůli pokračujícímu rusko-ukrajinského konfliktu prodloužilo, později upravilo také podmínky. Rozšířilo například okruh žadatelů či zvýšilo maximální limit dotace na jednoho člověka v bytě.

Po Jihočeském kraji byl v podávání žádostí podle Hešíkové zatím nejaktivnější Moravskoslezský kraj s 19 žádostmi. Středočeský kraj jich poslal 16, Liberecký kraj 15, ostatní kraje, včetně Prahy, podaly od dvou do deseti žádostí. "Žadatelé požadují dotaci převážně na stavební úpravy nebo provedení údržby stávajících bytů, za tímto účelem bylo podáno 121 žádostí, včetně žádostí, u kterých dojde pomocí stavebních úprav ke změně užívání z nebytových prostor na byt," řekla. Dodala, že údržby nebo stavebních úprav stavebních prostor se týká 22 žádostí.

Na opravu a vznik bytů MMR poskytuje příspěvek nejvýše 150.000 korun na osobu, původně to bylo 120.000 korun. Týká se to bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven mohou žadatelé čerpat maximálně 40.000 korun na osobu. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) už dříve upozornil, že takto vzniklé obecní a krajské byty budou po odchodu běženců složit českým občanům. Úřad se tak podle něj zároveň snaží částečně řešit dostupnost bydlení.

Dotace z programu Ukrajina slouží k pokrytí 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent mají zajistit žadatelé. Na vybavení může připadnout pětina sumy. Posledním možným termínem pro předložení dokladů k čerpání dotace je 28. únor příštího roku.

Ve středu uplyne půl roku od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. České úřady od té doby udělily ukrajinským běžencům zhruba 416.000 víz dočasné ochrany. Přesný počet uprchlíků, kteří v tuzemsku pobývají v současné době, není znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v ČR zůstává 280.000 až 300.000 běženců.