Cime 3 kvartal 2024

Na neobsazené byty bude možné získat dotaci, má to podpořit nabídku nájmů

Praha 1. února (ČTK) - Vlastníci dlouhodobě neobsazených bytů by mohli dočasně získat peníze od Státního fondu podpory investic (SFPI). Tyto peníze je mají motivovat k tomu, aby takové byty nabídli do nájmu. Cílem změny je podle vlády podpořit přechod uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou z nouzového ubytování do standardního nájemního bydlení. Počítá s tím vládní novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou vláda předložila poslancům. Součástí novely upravujícího podmínky pomoci ukrajinským uprchlíkům v sociální a pracovní oblasti je i novela zákona o SFPI, která rozšiřuje možnosti využití jeho peněz. Nově bude moci fond dávat peníze i "na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu". Podrobnosti bude stanovovat vláda nařízením. Stojí to v návrhu zákona a na dotaz ČTK to potvrdila mluvčí fondu Karolína Smetanová.

Peníze z fondu mají sloužit například k odstranění vad, které brání využití bytu, případně jako motivace k jeho pronajmutí. Má jít řádově až o desítky tisíc korun, ale nabídka má platit pouze jeden rok. Určena bude pouze nepodnikajícím fyzickým osobám.

Podle údajů Českého statistického úřadu získaných ve sčítání lidu v roce 2021 bylo v celém Česku téměř 860.000 neobydlených bytů. Jen v Praze jich bylo zhruba 94.000. V celém Česku bylo přibližně 5,3 milionu bytů.

Navrhovaný text znění zákona žádné omezení ohledně toho, komu se má byt nabídnout, neobsahuje. "Principem navrhované změny zákona o Státním fondu podpory investic je nově umožnit poskytovat peněžní prostředky tohoto fondu na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu osobě s dočasnou ochranou a tím napomoci řešení rizika, že osoby s dočasnou ochranou nebudou mít zajištěné bydlení na trhu," uvedla vláda v důvodové zprávě.

"Změna zákona o SFPI otevírá možnost využít veřejné prostředky vložené do fondu na nový účel: motivaci majitelů dlouhodobě neobsazených bytů. Cílem je podpora využití těchto bytů, kterých je v ČR velké množství, v nájemním bydlení," sdělila ČTK mluvčí fondu podpory investic. Dosavadní diskuse podle ní směřují k tomu, že podpora se zaměří na území, kde je vysoká poptávka a nízká nabídka nájemního bydlení.

Vláda v důvodové zprávě uvedla, že když se přijímal zákon o SFPI, který vznikl z bývalého Státního fondu rozvoje bydlení, neočekávalo se, že nastane potřeba podpory bytů kvůli přílivu uprchlíků z Ukrajinu před válkou. Proto není možné použít peníze z fondu pro řešení aktuální situace zvýšené potřeby uspokojování bytových potřeb, stojí v důvodové zprávě. Podle vlády nevyvolá změna dopady na státní rozpočet. "Obecně je možné konstatovat, že oproti nové výstavbě nebo rekonstrukcím se jedná o potenciálně nejlevnější nástroj na získání bytu pro jeho využití k uspokojení bytových potřeb," uvedla vláda.