husqvarna

Na dotace na regeneraci brownfieldů bylo přijato rekordních 35 projektů

Praha 4. října (ČTK) - Dotace z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití si rozdělí 35 projektů. Ve výzvě je 200 milionů korun, ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) může podle svého plánu mezi města, městské části, obce a kraje rozdělit 500 milionů korun z evropských peněz Národního plánu obnovy. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy agentury CzechInvest. Podle ní je aktuální počet žadatelů o dotace ve srovnání s předešlými výzvami největší.

Počet přijatých projektů je asi čtyřikrát větší než v poslední výzvě předchozího programu a přesáhl stanovený milník v Národním plánu obnovy, který předpokládal podpořit minimálně 20 projektů. "Zájem o program nás nepřekvapuje. Vychází najevo, že zájem výrazně překonává možnosti naší podpory a do budoucna ukazuje na potřebu navýšení,'' řekl David Petr, ředitel oddělení podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která obcím pomáhá s přípravou projektů.

Mezi přihlášenými projekty se nejčastěji objevují plány na přestavbu brownfieldů na kanceláře pro místní podnikatele a živnostníky, prostory pro služby, restaurace, kavárny, společenské sály nebo obecní bydlení. "Převažují rekonstrukce, jedna třetina záměrů počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. Tento typ projektů dříve podporován nebyl. Nově se mohly hlásit obce a města z celé ČR včetně Prahy a nikoli pouze z uhelných a hospodářsky problémových regionů, jak tomu bývalo v minulosti. Nejvíce projektových záměrů, konkrétně šest, jsme přijali z Kraje Vysočina," uvedl vedoucí oddělení brownfieldů na ministerstvu průmyslu Jan Hana.

V současné výzvě se revitalizovaná nemovitost poprvé nemusí využít pouze k podnikatelským účelům, ale zároveň může i k účelům nepodnikatelským. "Podpoříme i tzv. smíšené projekty. Příkladem takového projektu může být rekonstrukce budovy, během které se do přízemí umístí prodejna či jiné zázemí pro služby a do druhého nadzemního podlaží knihovna provozovaná obcí. Vyslyšeli jsme tak prosby starostů, kteří po multifunkci regenerovaných brownfieldů dlouho volali,'' řekl Zbyněk Pokorný, ředitel odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání z ministerstva průmyslu a obchodu. Díky novému nastavení se podle něj může financovat i výstavba obecních bytů.

Podpora na jeden projekt může činit jeden až 40 milionů korun. Podmínkou je, aby alespoň deset procent celkových nákladů žadatel uhradil z jiných zdrojů než z dotace. Na metr krychlový obestavěného prostoru se počítá s maximálním příspěvkem 6500 korun. Žadatelé musejí projekt ukončit nejpozději k 31. prosinci 2025, doba udržitelnosti záměru je stanovena do konce roku 2028.

MPO poskytuje dotace na regeneraci brownfieldů a jejich budoucí využití k podnikatelským účelům od roku 2017. Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů byl určen pro obce a města v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a v dalších hospodářsky problémových regionech. V předchozích pěti výzvách programu resort vybral 29 projektů.