Komatsu potřebu bagr

Na chystanou stavbu východního obchvatu Olomouce byl zahájen proces EIA

Olomouc 22. května (ČTK) - Na dlouho připravovanou stavbu východního obchvatu Olomouce byl zahájen proces posuzování vlivu tohoto dopravního projektu na životní prostředí. Pokud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získá všechna potřebná povolení, chce stavbu východní tangenty zahájit v roce 2026 a dokončit o dva roky později. ČTK dnes informaci získala z databáze EIA, do které byla založena dokumentace týkající se této stavby. Nový úsek čtyřpruhové silnice I/46 bude měřit 7350 metrů a z Olomouce odvede velkou část automobilové dopravy. Podle dřívějších propočtů má stát zhruba tři miliardy korun.

Plánovaný obchvat Olomouce bude křížit frekventovanou silnici z olomouckého předměstí Chválkovice do Samotišek a rozdělí ji na dvě samostatné části. V dokumentaci EIA jsou uvedeny dvě varianty řešení. První počítá s přerušením silnice v místě křížení s dálnicí, vybudování obratiště a lávky přes obchvat pro pěší a cyklistky. Druhá varianta obsahuje stavbu silničního mostu přes obchvat s pásem pro pěší a cyklisty. Technické řešení mostu nad obchvatem splňuje podmínky ochranného pásma kulturních památek Klášterní Hradisko a Svatý Kopeček.

ŘSD se už s Národním památkovým ústavem dohodlo na podobě přemostění přes budoucí východní obchvat Olomouce. Zachová přímé dopravní spojení mezi městem, nedalekou obcí Samotišky a okolními městskými částmi. Dohoda počítá se stavbou středně dlouhého mostu. "Tato varianta byla doporučena pro zapracování do dokumentace EIA," uvedlo ŘSD.

Při přípravě projektu museli odborníci vyřešit také možný dopad stavby obchvatu na podzemní zdroje pitné vody, které využívá mlékárna Olma. V dokumentaci EIA je zmínka o návrhu náhradního vodovodu pro mlékárnu, do kterého by proudila voda z vytipovaných nových vrtů. Stavba obchvatu by neměla výrazně zkomplikovat dopravu v této části Olomouce. Problematická bude pouze stavba okružní křižovatky a mostu přes Lipenskou ulici, kvůli které bude nutné převést dopravu na provizorní komunikaci.

Zahájení stavby východní tangenty bylo v původní dokumentaci naplánováno na rok 2020, nakonec se ale nejméně o šest let opozdí. Obchvat má omezit hustý automobilový provoz v městských čtvrtích Holice, Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček, na kterém má hlavní podíl tranzitní doprava. Například Chválkovicemi denně projede až 20.000 aut. V Týnečku obchvat naváže na chystanou přeložku silnice I/46 spojující Olomouc se Šternberkem. Tento projekt už získal územní rozhodnutí, začít stavět se má v roce 2024.